#SafeHarbour-avtalen i EU-domstolen denna vecka!

#SafeHarbour-avtalen i EU-domstolen denna vecka!

En av de viktigaste och mest betydelsefulla händelserna för dataskydd i Europa denna vecka var EU-domstolens muntliga förhandling om österrikaren Max Schrems rättsfall om Facebook och NSA. Max Schrems menar att Facebook brutit mot europeisk lag genom att lämna över hans och andra europeers personuppgifter till amerikanska säkerhetstjänsten NSA. Irlands högsta domstol har kommit fram till att sådan överlämning sannolikt står i konflikt med Irlands konstitution, men ett så kallat "safe-harbour-avtal" som EU-kommissionen slutit med USA år 2000 gör det otydligt om Irland får tolka sin konstitution själva, eller om det är upp till EU-kommissionen att bedöma om dataöverföringar ska anses juridiskt säkra.

Företag som skeppar stora mängder personuppgifter till USA innefattar banker, internationella koncerner, offentlig sektor och flygbolag. Om EU-domstolen gör bedömningen att Safe Harbour-avtalen, och deras brist på tillsyn och säkerhetsåtgärder, kränker europeiska medborgares rätt till privatliv och dataskydd är det många företag som påverkas i stor omfattning.

EU-parlamentet krävde att Safe Harbor-avtalen skulle rivas upp i sin NSA-resolution från februari 2014. Kommissionen har sedan dess hävdat att Safe Harbor-avtalen inte är per se olagliga, utan "unsafe". En transatlantisk arbetsgrupp har satts upp för att se över Safe-Harbour-bestämmelserna, men den har inte givit några konkreta resultat.

Läs mer:

Under hashtag #SafeHarbor, live-rapportering från CJEU 24 mars 2015:

https://twitter.com/maxschrems

Irish Times, Facebook data transfers "violation" of privacy rights (24.03.2015):

http://www.irishtimes.com/business/technology/facebook-data-transfers-vi...

Out-Law.com: MEPs back 'immediate suspension' of 'safe harbour' data transfers and threaten to veto US trade deal (14.02.2014):

http://www.out-law.com/en/articles/2014/february/meps-back-immediate-sus...

Urklipp från pläderingar i EU-domstolen den 24 mars 2015 (kronologiskt men inte täckande):

 

https://twitter.com/maxschrems/status/580331341092388864

Domstolen till kommissionen: Dataskyddsdirektivets artikel 25 kräver att kommissionen säkerställer att ett tredje land "garanterar" en viss nivå av skydd. Vad anser kommissionen att det innebär?

Kommissionen: Att man gör en helhetsbedömning av skyddet.

Domstolen: Men "garanterar" låter mer som en försäkring om att skyddet finns?

https://twitter.com/maxschrems/status/580332568681271296

Domstolen: Är det inte sant att amerikansk lag alltid överträffar Safe Harbor-avtalen? Hur kan avtalen då "garantera" en viss nivå av skydd?

https://twitter.com/maxschrems/status/580335616849797121

Kommissionen: Juridisk säkerhet och EU-US dataöverföringar, samt diplomatiska övervägningar, talar alla emot att säga upp avtalet.

https://twitter.com/maxschrems/status/580336007154962432

Domstolen till kommissionen: Ni menar att Safe Harbor-avtalen inte faller under stadgan för mänskliga rättigheters artikel 8(3)?

Kommissionen: pratar med varandra.

Läs mer:

https://twitter.com/maxschrems

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).