Vem vet? Om dina rättigheter till dataskydd vet inte staten heller

Vem vet? Om dina rättigheter till dataskydd vet inte staten heller

Dataskydd.NET är, precis som Bryssel-baserade civilsamhällesgrupper, akademiker och kommissionen, kritiska mot den dataskyddsmodell där varje myndighet tilldelas en eller flera egna registerlag. Särskilda lagar för varje myndighet är den dominerande modellen i Sverige, och svår att förändra eftersom alla som täcks av en egen lag har ett intresse av att inte behöva förändra sin verksamhet. Resonemanget är att det för varje privatperson är för svårt att förstå varje myndighets särskilda behov, samt datorsystemens inneboende komplexitet, varför ett högre skydd uppnås av att man utfärdar förordningar och särskilda föreskrifter för varje myndighet.

I praktiken blir det ett trassel. Inte förrän 2011 tillsattes en utredning med uppdraget att klarlägga vilka särregisterlagar som egentligen finns. Vid tillfället hade mängden lagar uppskattats till runt 200, och vid början av 2015 har utredningen fortfarande inte presenterat något slutresultat.

Det har dock kommit en delrapport, Överskottsinformation vid direktåtkomst (SOU 2012:90), om sådan information som myndigheter får ta del av när de tar del av andra myndigheters register. På de första sidorna listas fler än två dussin experter som varit med i beredningen av utredningsmaterialet. På sidan 165 omnämns de nuvarande registerförfattningarna som "splittrande och föråldrade."

Om fler än två dussin experter inte på nästan fem år kan ta reda på vilka rättigheter som tillfaller privatpersoner i Sverige, är det mycket osannolikt att privatpersoner i Sverige själva kan förstå sina rättigheter. Det är ett otyg att svenska regeringen nu verkar för att samma otydlighet, och samma chauvinism, ska föras in i den nya europeiska lagstiftningen.

Läs mer:

SOU. Överskottsinformation vid direktåtkomst (SOU 2012:90):

http://www.regeringen.se/sb/d/15631/a/206991

"Särskilda registerförfattningar", Söran Öman i Festskrift till Peter Seipen (2006):

http://www.sorenoman.se/documents/2783.pdf

Kommittéedirektiv. Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning (06.10.2011):

http://www.regeringen.se/sb/d/14155/a/177331

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).