Analys: Nya dokument från EU:s ministerråd 26-27 mars visar att Sveriges regering fortfarande vill försvaga integritetsskyddet

Analys: Nya dokument från EU:s ministerråd 26-27 mars visar att Sveriges regering fortfarande vill försvaga integritetsskyddet

Den 26 mars och den 27 mars 2015 släppte ministerrådet sin nuvarande formulering av dataskyddsförordningens kapitel 2, 3, 4, 7 och 8. Med denna nya textmassa kan man tro att det blivit dags för Dataskydd.NET att uppdatera sin tidigare genomgång av svenska regeringens ställningstaganden från 2013. Då fanns mycket lite i regeringens linje i Bryssel som gick att förena med respekt för privatliv och rätten till dataskydd. Tyvärr är regeringen fortfarande lika mycket emot starkare dataskydd, och av samma anledningar som 2013. Det verkar vara kraftigt försvagat integritetsskydd som gäller, om Sveriges regering får bestämma.

Som Dataskydd.NET tidigare rapporterat har ministerrådet mottagit hård kritik för sin hantering av de principiella bestämmelserna i dataskyddsförordningens kapitel 2. Svenska regeringen intar en föga smickrande femte-sämsta-plats i österrikiska gruppen Lobbyplags genomgång av medlemsländernas ställningstaganden i kapitel 1, 2 och 3.

Ministerrådet vill bereda väg för företag och alla som företag kan tänkas ha kontakt med ("tredjeparter") ska få bestämma på måfå när deras egna intressen överskrider varje privatpersons grundläggande rättigheter (artikel 6(1)(f)) men tänker sig också att myndigheter ska kunna beredas denna möjlighet (artikel 1(2)). Sverige stödjer båda dessa kraftiga försvaganden av privatpersoners rättigheter, vilket framgår av en rådspromemoria från 21 november 2014.

Utöver detta nämns direkt i ministerrådets dokument att svenska regeringen specifikt:

- vill omintetgöra dataminimeringsprincipen, en princip om att man inte ska samla in och behandla mer data än vad som är nödvändigt. Detta försämrar datasäkerheten, förutsägbarhet för privatpersoner och överskådlighet (artikel 5(1)(c)).

- att data som lagras av vetenskapliga, historiska eller statistiska skäl inte ska behöva omfattas av säkerhetsåtgärder. (artikel 5(1)(e)).

- inte vill kräva någon som helst sorts förutsägbarhet i hur personuppgifter överlämnas mellan olika aktörer, det vill säga. Den så kallade "syftesbegränsningen", som ska göra det enkelt och tydligt för privatpersoner att förstå vad syftet med insamling och behandling av personuppgifter är, blir förkrossande mager under regeringens förslag. En tydlig försämring mot dagens dataskydd och någonting staten främst borde överväga i förhållande till kartdata och annan icke-personlig information. (artikel 6(3)(a))

- inte vill att Datainspektionens chef ska behöva utses på ettt transparent sätt (artikel 48(1)) eller att Datainspektionen ska ha tillräckliga befogenheter för att utreda dataskyddsfrågor (artikel 53).

- inte vill att man ska ha möjlighet att få ett beslut av en dataskyddsmyndighet försvarat i domstol (artikel 74(1)).

Det är beklämmande att se hur Stefan Löfvens löfte i regeringsförklaringen om en tydliga privatlivspolitik och dataskyddspolitik resulterar i ett så uppenbart dåligt resultat: femte sämst, okynnesinvändningar och kraftiga försvaganden av privatpersoners rättigheter och möjligheter till dataskydd, privatliv och datasäkerhet. Det här duger inte.

Läs mer:

Council of the European Union, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) - Chapters II, VI and VII (26.03.2015):

http://statewatch.org/news/2015/mar/eu-council-2015-03-07466-dp-regulations-chapters-ii-vi-viii.pdf

Council of the European Union, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) - Chapters III and VIII (27.03.2015):

http://statewatch.org/news/2015/mar/eu-council-dp-reg-chap-III-VIII-7526-15.pdf

Rådspromemoria "Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 4–5 december 2014" (21.11.2014):

http://www.regeringen.se/download/dce46cb6.pdf?major=1&minor=250884&cn=a...

Dataskydd.NET:s tidigare genomgång av svenska regeringens förhållning till dataskyddsförordningen den 21 juni 2013 (framställd i augusti 2013):

https://dataskydd.net/kommentarer-pa-regeringens-asikter

Lobbyplag rankar regeringar i EU baserat på förslag (09.03.2015):

http://lobbyplag.eu/governments

Lobbyplags infografik om ändringsförslag på dataskyddsförordningen (09.03.2015):

http://lobbyplag.eu/governments/gdpr

Dataskydd.NET om Lobbyplags granskning (10.03.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/10/stor-lacka-fran-eus-dataskyddsf...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).