Analys: Sveriges politiska tillsättningar på Datainspektionen medför östeuropeisk korruption

Analys: Sveriges politiska tillsättningar på Datainspektionen medför östeuropeisk korruption

Den 5 april skrev Dataskydd.NET om nya uppgifter kring hur svenska regeringen förhandlar dataskydd i Bryssel. Särskilt anmärkningsvärt är svenska regeringens motstånd mot transparenta och oberoende tillsättningar av myndighetschefer på Datainspektionen. Sverige är inte det enda väst- och nordeuropeiska land där politiker klamrar sig fast vid makten att utse myndighetschefer för att tillfredsställa de egna politiska ändamålen. I Central- och Östeuropa leder dock denna sorts europeiska lagstiftning till fördjupade korruptionsproblem och starkare nepotism i förvaltningsväsendet än vad som hade varit nödvändigt.

Sveriges regeringspolitiker tänker kortsiktigt och egoistiskt. Oberoende tillsynsmyndigheter är bra, inte bara för att de har ett starkare mandat att jobba åt folket snarare än politikerna. De säkerställer nämligen också att tillsyn och maktutövning i samhället sker enligt det regelverk politikerna tagit fram, snarare än det regelverk politikerna önskar sig. Det ökar transparensen och förutsägbarheten i demokratier.

Det tydligaste exemplet på när västeuropeiskt utformad lagstiftning skapat mycket svåra omständigheter i Central- och Östeuropeiska länder är hur direktivet om audiovisuella tjänster (film och TV) införts i ungersk lagstiftning. Formellt kan Ungern hävda att de uppfyller alla direktivets krav. Att man lämnat öppet för politiska tillsättningar till myndigheter för mediagranskning innebär att staten idag de facto kontrollerar media i Ungern.

Det svenska regeringen borde inse, och även agera på, är att de i EU inte bara skriver lagar som ska ge dem själva så få förpliktelser mot andra och medborgare som möjligt, utan att de faktiskt också skriver lagar som utgör det gemensamma regelverk vi alla i Europa måste lyda under. Regeringen har ett ansvar inte bara att tillfredsställa sin egen lättja, utan också tänka på vad som är bra för de egna medborgarna på hemmaplan, och för andra medborgare i andra länder.

I fallet med Datainspektionen är lyckligtvis valet enkelt: politiska utnämningar till myndigheter och förhalning fungerar dåligt i Sverige. De fungerar ännu sämre på andra platser. Alltså bör regeringen ändra ståndpunkt.

Läs mer:

Dataskydd.NET, Analys: Nya dokument från EU:s ministerråd 26-27 mars visar att Sveriges regering fortfarande vill försvaga integritetsskyddet (05.04.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/04/05/analys-nya-dokument-fran-eus-mi...

Center for Media, Data and Society, Central European University, Hungarian Media Law Research:

http://cmds.ceu.edu/hungarian-media

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).