Datainspektionen öppnar för privatlivsvänliga telefonstandarder

Datainspektionen öppnar för privatlivsvänliga telefonstandarder

Utvecklare av svenska stads-wifi har fått vägledning genom ett nyss fattat beslut från Datainspektionen, som anger att insamling av information om privatpersoners telefoner och plattor är personuppgiftsbehandling. Ärendet rör ett trådlöst nätverk i Västerås som samlar in identifikationsnummer från apparater och lägger dem i en databas. Eftersom varje telefon ofta bara används av en och samma person, och information om hur en enskild telefon rör sig i en stadsmiljö därför blir information om hur denna person rör sig, har Datainspektionen sagt att insamlingen måste upphöra.

Det är positivt att Datainspektionen understryker vikten av att man talar om för privatpersoner när de blir kartlagda. Det är också positivt att Datainspektionen understryker vikten av att alla privatpersoner själva får välja att ta ställning till hur de ska bli kartlagda, och när.

För framtiden kan vi hoppas att radioutrustning börjar utvecklas på ett sådant sätt att apparater inte har något enskilt unikt identifikationsnummer, utan att detta automatiskt byts med regelbundna intervall. En sådan utveckling stöds av EU:s direktiv om standardisering av radioutrustning, där "skyddsmekanismer för att säkerställa att användarens och abonnentens personuppgifter och personliga integritet skyddas" ses som ett "väsenligt krav" på radioutrustning. Direktivet borde för närvarande hålla på att implementeras i Sverige, men för att EU-bestämmelserna ska få avsedd verkan kommer både departementen och myndigheterna behöva påminnas om att dessa väsentliga krav faktiskt finns.

Läs mer:

Datainspektionen pressmeddelande, Besöksflödena i Västerås mäts för noggrant (23.06.2015):

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2015/besoksflodena-i-vaster...

Direktlänk till Datainspektionens beslut:

http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2015-06-23-vasteras.pdf

Dataskydd.NET om EU:s direktiv för standardisering av radioutrustning:

https://dataskydd.net/direktiv-om-radioutrustningsstandardisering

2014/53/EC, Direktlänk till EU:s direktiv om standardisering av radioutrustning (se artikel 3(3)(e)):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0053

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).