Dataskyddstrialoger i Bryssel: snart är ny lagstiftning klar

Dataskyddstrialoger i Bryssel: snart är ny lagstiftning klar

Den 15 juni började de så kallade trepartsförhandlingarna i Bryssel. Då ska EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet komma överens om ett gemensamt förslag för framtidens europeiska dataskydd. Trepartsförhandlingarna har mycket låg insyn för utomstående och Dataskydd.NET förväntar sig att det kommer att bli svårare för oss att följa hur förhandlingarna fortskrider i detalj.

För information om vad svenska regeringen och svenska politiker gjort hittills i dataskyddsförhandlingarna hänvisar vi till vår tidslinje om dataskyddsförordningen. Där finns också länkar till det material som regeringen och riksdagen hittills släppt, samt länkar till kommentarer på regeringens linje.

För information om vad som händer i Bryssel kommer vi förlita oss på organisationerna AccessNow och EDRi, samt EU-parlamentets ansvarige förhandlare Jan-Philipp Albrecht (Die Grünen) och EU-kommissionens ansvariga tjänstemän. Det kan man själv också göra.

Inför trepartsförhandlingarna har EU-kommissionen och EU-parlamentet verkat för en starkare, tydligare dataskyddslinje. Ministerrådets förslag har å sin sida fått stark kritik. EU-ländernas regeringar är heller inte överens med varandra om vilken linje de vill driva. Detta försvårar sannolikt ministerrådets förhandlingsposition.

Även om förhandlingarna sannolikt kommer att ta längre tid än de utfästa sex månaderna (det vill säga innan 2015 är slut) kommer EPP-gruppens offentliggjorda utkast över förhandlingsschemat sannolikt utgöra en god indikation på när vilka saker tas upp. Dataskydd.NET har tidigare skrivit om detta.

Läs mer:

Dataskydd.NET, Tidslinje över svenska politiker och dataskydd:

https://dataskydd.net/dataskyddsforordningen-tidslinje

Dataskydd.NET, Tidsplanen för de slutgiltiga dataskyddsförhandlingarna (02.06.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/06/02/tidsplanen-de-slutgiltiga-datas...

EDRi, General Data Protection Document Pool (25.06.2015):

https://edri.org/gdpr-document-pool/

ITPro, Privacy groups attack latest EU data protection proposals (15.06.2015):

http://www.itpro.co.uk/data-protection/24805/privacy-groups-attack-lates...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).