Brittisk domstol säger nej till datalagring

Brittisk domstol säger nej till datalagring

Den 17 juli 2015 överraskade en brittisk domstol hela Europa genom att förklara den brittiska lagen för underrättelseinsamling i säkerhetssammanhang som oförenlig med europeisk rätt.

Lord Justice Bean och Mr Justice Collins bedömer att den brittiska lagstiftningen brister i flera avsikter. Den fastställer inte tillräckligt specifika regler för tillgång till lagrade uppgifter. Den avgränsar inte villkoren för tillgång till lagrade uppgifter tillräckligt tydligt. Domstolen tolkar också villkoret på föregående bedömning av en självständigt granskande myndighet som ej uppfyllt av den brittiska lagstiftningen, då myndigheter med intresse av att inhämta uppgifter på egen hand eller via överordnade chefer kan begära ut uppgifter.

Fallet bär relevans på Sverige eftersom den svenska lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet inte kräver föregående granskning av en självständig myndighet. Istället har den så kallade inhämtningslagen en efterhandsgranskning av Säkerhets- och integritetsnämnden.

Den brittiska domstolen har till skillnad från förvaltningsrätten och kammarrätten i Stockholm dragit slutsatsen att bristen på självständig och oberoende förhandsgranskning är i strid mot EU-domstolens domslut.

Storbritannien är det trettonde landet i EU som avfärdar datalagring som oförenligt med rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Datalagring har inte i något EU-land avfärdats av de lagstiftande och exekutiva grenarna av en stat, utan bara av domstolar. I tre medlemsländer (Slovakien, Irland och Österrike) har dock delar av den exekutiva apparaten varit inblandade i försök att få domstolar att underkänna datalagring.

Läs mer:

The Davis' Judgement, från brittiska High Courts hemsida (17.07.2015):

https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/07/davis_judgment.pdf

Mattias Lundbäck på ekonomism.us skriver vidare om domen som gör Sverige unikt i EU (21.07.2015):

https://www.ekonomism.us/entry/bara-sverige-laglig-datalagring-har

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).