Nytt tekniskt standardförslag mot "otillåten spårning"

Nytt tekniskt standardförslag mot "otillåten spårning"

Konsortiet för webbläsarstandardisering, World Wide Web Consortium (W3C), har påbörjat ett nytt försök att standardisera mot otillbörlig och olovlig kartläggning av individer. Detta är andra gången W3C påbörjar en standardiseringsprocess som syftar till att ge användare av webbläsare bättre möjligheter att kontrollera vem som spårar dem och deras beteenden och hur information om vad de tar sig för på nätet sedan används.

I den tidigare processen, Do Not Track, fanns till en början en ambition att uppfylla kraven i den europeiska lagen om dataskydd i elektroniska kommunikationer. Efter flera års förhandlingar med stark inblandning från reklamindustrin har processen kantrat. Ett tydligt politiskt engagemang från EU-kommissionens högsta nivå lyckades aldrig realiseras i ett praktiskt engagemang från EU-kommissionens tjänstemän och europeiska tillsynsmyndigheter. Nederländska dataskyddsombudsmannen var den enda europeiska myndighet som deltog i standardiseringsgruppen.

I dagsläget finns ingen överenskommelse eller fungerande lösning för hur användare ska kunna uttrycka en vilja att inte bli spårade i olika sammanhang.

Det nya förslaget riktar sig mot spårning och kartläggning av individer som inte använder standardiserade teknologier. Det har inte, som Dataskydd.NET kan se, någon egentlig förutsättning att uppfylla kriterierna i europeisk lagstiftning, och inte heller någon egentlig förutsättning att ge användare av webbläsare bättre verktyg att själva få makt över hur de kartläggs.

W3C, som många andra privata standardkonsortier, är beroende av att privata företag deltar i standardiseringsprocessen med kunskap och pengar. En standardiseringsprocess som inte röner tillräckligt starkt kommersiellt intresse, och där offentliga medel också saknas för att driva processen framåt, kommer inte att färdigställas.

Spårning och kartläggning på internet är i detta avseende en lika tekniskt som ekonomiskt svår fråga. Så länge lagstiftare och myndigheter inte har ett intresse av att upprätthålla lagstiftning som skrivits för att ge medborgarna mer makt över hur de påverkas, kommer tekniken inte hänga med lagstiftningen. Industrier som deltar i standardiseringsorgan i syfte att förenkla spårning av privatpersoner mot deras vilja, kan å andra sidan i påverkansarbetet kring lagstiftare presentera den tekniska utveckling som ett fullbordat faktum.

Diskussioner om kostnader och teknikutveckling är eftersatta både i den svenska och den internationella debatten. Fokuset hamnar oftare på att lagstiftningen inte hängt med teknologin än tvärtom.

Den gemensamma nämnaren mellan samtliga tillfällen då lagstiftning och teknologi inte samverkar är, sorgligt nog, att det alltid är privatpersoner som får sämre rättigheter. Oavsett om lagen eller teknologin släpar efter.

Läs mer:

Unsanctioned Web Tracking, W3C TAG Finding

http://www.w3.org/2001/tag/doc/unsanctioned-tracking/

The Tracking Protection Working Group, World Wide Web Consortium (2011--):

http://www.w3.org/2011/tracking-protection/

Tidigare kommissionär Neelie Kroes säger att Do Not Track-processen inte är tillräcklig för förenlighet med europeisk rätt (11.10.2012):

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-716_en.htm?locale=en

van Eijk, Rob och Tschoefenig, Hannes: Do Not Track - An Attempt To Frame The Debate

http://www.w3.org/2011/track-privacy/papers/Tschofenig.pdf

Article 29 Data Protection Working Party comments in response to W3C's public
consultation on the W3C Last Call Working Draft, 24 April 2014, Tracking
Preference Expression (DNT) (24.04.2014):

https://lists.w3.org/Archives/Public/public-tracking-comments/2014Jun/at...

samt

https://lists.w3.org/Archives/Public/public-tracking-comments/2014Jun/00...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).