Ny app från Europeiska datatillsynsmannen gör dataskydd tillgängligt!

Ny app från Europeiska datatillsynsmannen gör dataskydd tillgängligt!

Nu pågår de sista förhandlingarna inför godkännandet av EU:s nya dataskyddslagstiftning.

Europeiska datatillsynsmannen har gjort en app som gör det enkelt för personer även utanför Bryssel, och utan informella kontakter i de tre stora institutionerna, att följa processen när de sista politiska frågetecknena räknas ut.

Appen tillåter jämförelser mellan texterna från kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet - tillsammans med kommentarer och rekommendationer från Europeiska datatillsynsmannen. Man får själv välja vilka texter man vill jämföra.

Ett utmärkt verktyg för den som annars fått känslan att dataskyddslagstiftning är lite för läskigt, tekniskt och svårt.

Organisationen StateWatch har också tagit det på sig att publicera dokument från trepartsförhandlingarna mellan ministerrådet, parlamentet och kommissionen. Det skapar ytterligare transparens i en process som annars hade varit väldigt dold från allmänhetens ögon.

Läs mer:

EDPS. EDPS mobile app (27.07.2015):

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package

StateWatch. Data Protection Regulation: documents from the secret 'trilogues' (03.08.2015):

http://www.statewatch.org/news/2015/aug/eu-docs-dp-reg.html

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).