23 september nytt datum för Safe Harbor-bedömning i EU-domstolen

23 september nytt datum för Safe Harbor-bedömning i EU-domstolen

I juli 2014 begärde den irländska högsta domstolen att EU-domstolen skulle ta ställning till om avtalen om dataöverlämning mellan EU och USA var förenliga med EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Fallet har sin grund i österrikaren Max Schrems klagomål mot Facebook. Max Schrems menar att Facebooks irländska dotterbolag har brutit mot europeisk rätt genom att lämna hans personuppgifter sårbara för NSA, USA:s underrättelsetjänst.

Den irländska domstolen höll med Max Schrems om att Facebooks hantering av hans personuppgifter var i strid med den irländska konstitutionen, men var inte säker på om EU-kommissionens avtal med USA om dataöverföringar hade högre tyngd än irländsk lag. Därför bad den irländska domstolen om ett förhandsavgörande.

EU-domstolen skulle ha givit sina första indikationer på förhandsavgörandet den 24 juni 2015, men beslutet blev uppskjutet på obestämd framtid. Fram tills i måndags.

Nu är det nämligen klart att förhandsavgörandet istället kommer den 23 september 2015. Det är en generaladvokat som ska göra sitt första utlåtande, som alltså inte är bindande för domstolen som helhet men oftast en tydlig indikation på vart domstolen är på väg.

Ungefär samtidigt har det kommit information om att EU:s och USA:s nya avtal om personuppgiftsöverföringar vid brottsbekämpning är färdigförhandlat. Avtalet kan dock inte träda i kraft förrän amerikanska kongressen och senaten har enats om ny lagstiftning som ger icke-amerikanska medborgare möjligheter att överklaga övervakning i domstol. Förslaget har kommit till kongressen i mars 2015 och till senaten i juli 2015. Det är oklart när eller om den nya amerikanska lagstiftningen kommer att träda i kraft.

En motsvarighet till de dataöverföringsavtal som Max Schrems har utmanat i EU-domstolen är fortfarande under förhandling mellan EU-kommissionen och amerikanska myndigheter. EU-domstolens utlåtande kommer bära relevans på hur EU-kommissionen kan gå vidare med sådana förhandlingar.

Läs mer:

ECJ, AG’s opinion on NSA PRISM spy scandal will be delivered on September 23rd (07.09.2015):

http://www.europe-v-facebook.org/PA_ecj_date_en.pdf

Out-law, New EU-US data protection 'umbrella' agreement 'on ice' until US passes new legislation (07.09.2015):

http://www.out-law.com/en/articles/2015/september/new-eu-us-data-protect...

EU-kommissionen, Questions and Answers on the EU-US data protection "Umbrella agreement" (08.09.2015):

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm

EU-kommissionen, Statement by EU Commissioner Věra Jourová on the
finalisation of the EU-US negotiations on the data protection "Umbrella
Agreement" (08.09.2015):

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5610_en.htm

Politico, Europeans could get data protection rights in U.S. (18.06.2015):

http://www.politico.eu/article/europeans-data-protection-rights-snowden-...

Dataskydd.net, #SafeHarbor: EU-domstolen försenad, Sveriges regering panikslagen (01.07.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/07/01/safeharbor-eu-domstolen-forsena...

Dataskydd.net, #SafeHarbour-avtalen i EU-domstolen denna vecka! (26.03.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/03/26/safeharbour-avtalen-i-eu-domsto...

Dataskydd.net, Dags att slopa Safe Harbor agreement? (31.10.2013):

https://dataskydd.net/nyheter/2013/10/31/dags-att-slopa-safe-harbor-agre...

Dataskydd.net, informationssida: https://dataskydd.net/safe-harbour-avtalen

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).