· Amelia Andersdotter

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet om SOU 2015:23 om informationssäkerhet.

Huvuddragen i remissyttrandet är att utredningen misslyckas att kartlägga och utvärdera tidigare svenska strategier för IT-säkerhet, inte tar i beaktan de konsumenter och den marknad utredningen hävdar är grunden för den digitala miljön samt avfärdar i stort sett samtliga forskningsrön om IT-säkerhet som finns.

Dataskydd.net föreslår ett individ-centriskt incidentrapporteringssystem som stärker konsumenters och privatpersoners makt och inflytande över sina egna relationer i digitala miljöer. Tidigare erfarenheter av individ-centriska system indikerar att de fungerar väl.

Dataskydd.net riktar stark kritik mot att utredningen blandar ihop "kriser" och "allvarliga incidenter" med "normala händelser i en IT-miljö" så som säkerhetsbrister och serveruppgraderingar.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande:

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201523_remissyttrande_datas...

SOU 2015:23 om informations- och cybersäkerhetsstrategi för Sverige:

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-2015_23_webb.pdf

Lägg till ny kommentar

Du behöver inte ange ett namn. Du kan använda vissa HTML-taggar.

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.