Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:23 om informationssäkerhet

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:23 om informationssäkerhet

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet om SOU 2015:23 om informationssäkerhet.

Huvuddragen i remissyttrandet är att utredningen misslyckas att kartlägga och utvärdera tidigare svenska strategier för IT-säkerhet, inte tar i beaktan de konsumenter och den marknad utredningen hävdar är grunden för den digitala miljön samt avfärdar i stort sett samtliga forskningsrön om IT-säkerhet som finns.

Dataskydd.net föreslår ett individ-centriskt incidentrapporteringssystem som stärker konsumenters och privatpersoners makt och inflytande över sina egna relationer i digitala miljöer. Tidigare erfarenheter av individ-centriska system indikerar att de fungerar väl.

Dataskydd.net riktar stark kritik mot att utredningen blandar ihop "kriser" och "allvarliga incidenter" med "normala händelser i en IT-miljö" så som säkerhetsbrister och serveruppgraderingar.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande:

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201523_remissyttrande_datas...

SOU 2015:23 om informations- och cybersäkerhetsstrategi för Sverige:

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2015/03/SOU-2015_23_webb.pdf

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).