Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:25 om en ny säkerhetsskyddslag

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på SOU 2015:25 om en ny säkerhetsskyddslag

Idag har Dataskydd.net lämnat in sitt remissyttrande till Justitiedepartementet om SOU 2015:25 om ny säkerhetsskyddslag.

Huvuddragen i remissyttrandet är att utredningen, och regeringen, förvärrar en pågående kompetensstrid mellan flera myndigheter under Justitiedepartementet om ansvar för informationssäkerhet, samtidigt som kunskap och erfarenhet på området för informationssäkerhet indikerar att man bör utveckla näringspolitiska och konsument- eller medborgarrättsliga verktyg för att uppnå bättre säkerhet.

Dataskydd.net föreslår ett individ-centriskt incidentrapporteringssystem, en IT-haverikommission, och riktar stark kritik mot att utredningen blandar ihop "kriser" och "allvarliga incidenter" med "normala händelser i en IT-miljö.

Vidare är Dataskydd.net oroliga för att utredningen försöker motverka den nödvändiga, och bevisligen fungerande, metoden att på ett transparent sätt diskutera, blottlägga och åtgärda säkerhetsproblem i datorsystem, genom att i värsta fall ge Säkerhetspolisen möjlighet att munkavla diskussioner om problem även i datorsystem som påverkar framför allt enskilda. Medborgarnas "tillit och förtroende" för elektroniska system får inte tillåtas översättas till "ignorance is bliss".

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande:

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201525_remissyttrande_datas...

SOU 2015:25 om en ny säkerhetsskyddslag:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).