Italienskt rätten-att-bli-bortglömd-fall i EU-domstolen kan påverka svensk offentlighetsprincip

Italienskt rätten-att-bli-bortglömd-fall i EU-domstolen kan påverka svensk offentlighetsprincip

En italiensk domstol har framställt frågan till EU-domstolen om offentliga register kan behöva dölja information om registrerade privatpersoner efter en viss tid, då informationen inte längre är relevant för omvärlden och spridande av informationen kan antas få negativa konsekvenser för den registrerade. Bakgrunden är en italiensk man, vars företag gick i konkurs 1992 och som nu oroar sig för att fortfarande drabbas av negativa konsekvenser till följd av synligheten till följd av konkursen.

Om EU-domstolen dömer att det finns en skyldighet för registerförare att direkt hjälpa registrerade uppnå en sorts "bortglömdhet" efter en viss period, efter vilken informationen kan bedömas irrelevant för omvärlden givet omständigheterna, kan det ha stor inverkan på hur den svenska offentlighetsprincipen fungerar.

De stora privata databaserna som idag byggts upp kring domslut kan till exempel bli skyldiga att ta bort information om dömda som redan avtjänat sitt straff.

Ännu finns ingen information om hur lång tid domstolen kan tänkas ta att komma fram till ett beslut, men detta kommer att bli ett av många intressanta fall att bevaka i EU-juridiken.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).