Europeiska dataskyddsombudsmannen om en ny digital etik

Europeiska dataskyddsombudsmannen om en ny digital etik

Europeiska dataskyddsombudsmannen (EDPS) har släppt ett strategipapper om behovet av en ny digital etik för EU. Strategin tar ett samlat grepp om individens värde och värdighet i flera samtida teknologiska sammanhang, och utvecklar också kring den etiska vikten med individ-centriska lösningar som bevarar och stärker de mänskliga rättigheterna. Dataskydd.net rekommenderar alla att läsa. Dokumentet är också föredömligt kort och principiellt hållet.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).