Stockholm stads anonyma rådgivning spårar användarna

Stockholm stads anonyma rådgivning spårar användarna

Tillsammans med forskaren Erik Lakomaa från Handelshögskolan skriver Dataskydd.net:s ordförande Amelia Andersdotter om hur Stockholm stads anonyma socialrådgivning på nätet i själva verket spårar besökarna med flera vanliga spårningsverktyg.

Stockholm stad har under en längre tid - i över ett år - använt tunnelbanan som marknadsföringplats för den anonyma socialrådgivningen som i själva verket delger information till åtminstone ett amerikanskt företag, och dessutom säkerställer att kommunen själv kan identifiera alla individer som tar kontakt med dem direkt.

En tjänst som inte kräver att man vid tillfället personligen uppger sitt namn och sin identitet är inte anonym på det sätt en vanlig privatperson skulle förstå begreppet. Tyvärr finns få möjligheter att begränsa Stockholm stads oegentliga marknadsföring: samhällsinformation täcks av yttrandefriheten och behöver inte vara sakligt korrekt.

Dataskydd.net utreder om det går att ta frågan vidare. Stockholms stad använder begreppet "anonymitet" enbart för att marknadsföra en tjänst, utan att tjänsten faktiskt lever upp till de föreställningar en vanlig person kan tänkas ha om en tjänst som tillmäts den egenskapen. Frågan visar också att man behöver långt mycket längre än att ta bort AddThis från kommunala hemsidor innan svenska privatpersoner kan normalisera sina relationer med myndigheter på internet.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).