Trialog: IT-säkerhetsproblem ger halva böter i EU-ländernas dataskyddsförslag

Trialog: IT-säkerhetsproblem ger halva böter i EU-ländernas dataskyddsförslag

Ordförandelandet för EU:s ministerråd, Luxembourg, har publicerat sina förhandlingspapper inför de uppkommande trepartsförhandlingarna i Bryssel. De kommande förhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och EU-ländernas regeringar kommer att beröra processfrågor: hur Datainspektionen ska fungera, vilka böter som ska utmätas, och hur samarbetet mellan datainspektioner i olika EU-länder ska fungera.

Dataskyddsförordningen och det tillhörande dataskyddsdirektivet har stött på starkare motstånd efter de våldsamma terrorattackerna i Paris. Europeiska kristdemokraternas huvudförhandlare Axel Voss har i tysk media uttalat att han inte längre anser att varken en förordning eller ett direktiv är en bra väg framåt.

EU-ledamoten Axel Voss är i och för sig inte ensam i sin kritik mot hur EU:s dataskyddsreform har tagit sig form. Redan i våras riktade många företag hård kritik mot medlemsländernas förslag till samarbetsmekanism, som upplevdes som tungrott och byråkratiskt. Dataskydd.net publicerade i våras många artiklar som kritiserade EU-ländernas förhållningssätt till grundläggande principer i förordningen.

Det Dataskydd.net är mest förvånade över inför trepartsförhandlingarna om processfrågor är dock inte att ministerrådet fortfarande ställer sig bakom sin byråkratiska samarbetsmodell, utan att man föreslår att ge hälften så låga böter till dem som inte uppfyller förordningens krav på säkerhet vid behandlingen av data om privatpersoner, som man vill ge dem som inte uppfyller förordningens krav på principer kring hanteringen (ändringar i artikel 79).

Man lägger alltså tyngdpunkten i förordningen på avtalsrätt och formalia, snarare än konkreta åtgärder för att garantera att de tekniska systemen fungerar så som det är tänkt och att individer underrättas om fel.

Läs mer:

Dataskydd.net, dataskyddsförordningen tidslinje:

https://dataskydd.net/dataskyddsforordningen-tidslinje

Presidency debriefing, Preparation for trilogue - Chapters I, VI, VII, VIII, IX, X and XI (20.11.2015):

http://www.statewatch.org/news/2015/nov/eu-council-dp-reg-multicolumn-Ch...

Consolidated text of the regulation as of (27.11.2015):

http://statewatch.org/news/2015/nov/eu-council-dp-reg-whole-text-14481-1...

Axel Voss i FAZ, Die Poli­tik ist im Daten­schutz das größte Pro­blem (25.11.2015):

http://www.axel-voss-europa.de/2015/11/25/die-politik-ist-im-datenschutz...

Out-Law.com, Bureaucracy will prevail in 'one stop shop' data protection regime, UK and Ireland warn (13.03.2015):

http://www.out-law.com/en/articles/2015/march/bureaucracy-will-prevail-i...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).