OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Nederländska datainspektionen instämmer med svenska Datainspektionen om wifi-övervakning

Nederländska datainspektionen instämmer med svenska Datainspektionen om wifi-övervakning

Att kartlägga människors rörelsemönster i och kring butiker med hjälpa av wifi-signalen från deras telefoner, utan att först informera privatpersonerna, strider mot lagen, säger nederländska datainspektionen CPB i ett uttalande 1 december.

CPB:s beslut liknar Datainspektionens beslut om Västerås City-samverken från juni 2015, där Datainspektionen gjorde bedömningen att man inte fick spåra människors rörelsemönster i Västerås stadskärna med hjälp av wifi-signaler.

Just nu är det två medlemsländer som beslutat att hemlig spårning av människors rörelsemönster inte är förenligt med lagstiftningen, samtidigt som danska post- och telestyrelsen istället bestämt att det är lagligt. Då EU-kommissionen precis inlett en översyn av lagstiftningen om skydd av personuppgifter och privatliv i elektroniska kommunikationsnät, kommer det bli intressant att se om denna divergerande praxis får utslag i lagstiftningsarbetet i Bryssel. EU-kommissionens preliminära sondering av terrängen stänger 30 december 2015.

Läs mer:

CPBWeb, CBP: Wifi-tracking rond winkels in strijd met de wet (01.12.2015):

https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-wifi-tracking-rond-winkels-strijd-met-de...

Dataskydd.net, Datainspektionen öppnar för privatlivsvänliga telefonstandarder (01.07.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/07/01/datainspektionen-oppnar-privatl...

EDRi, WiFi tracking and the ePrivacy Directive in Denmark (01.07.2015):

https://edri.org/wifi-tracking-eprivacy-directive-denmark/

Europakommissionen, Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the collaborative economy (01.10.2015):

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).