OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

IT i vården: två dåliga nyheter och en bra

IT i vården: två dåliga nyheter och en bra

Den nyss avslutade utredningen om nästa steg för e-hälsa har fått hård kritik från säkerhetsexperter och Datainspektionen. Förslaget anses bristfälligt, och det respekterar inte individers rätt till inflytande över sin egen behandling. Vissa läkare har också uppmärksammat att patientsekretessen fyller en fortsatt viktig funktion i vårdsituationer, vilket behöver ges mer utrymme vid utformandet av ny lagstiftning och nya elektroniska system.

Ett abortregister har läckt. Vid en telefonförfrågan om statistik över aborter i Kalmar län från en forskare, skickade läkaren omedelbart över en detaljerad lista med namn, personnummer och abortteknik. Forskaren, som är anknuten till Kalmar universitet, reagerade på detta och försökte ta bort listan från sin mejlkorg. Händelsen hade kunnat innebära en mycket allvarligare kränkning av kvinnornas privatliv än vad som verkar ha blivit fallet. Det illustrerar organisatoriska och tekniska problem kring dataskydd och sekretess med IT i vården.

Till sist har Centrum för rättvisa vunnit en stämning mot sjukvården i Västerbottens landsting. En man som sökt vård vid ett sjukhus i landstinget hade betalat för sin vård med bankkort. Sjukhuset hade då läckt information till banken om varför mannen genomförde betalningen, vilket han ansåg skadade hans rätt till integritet. Domstolen höll med mannen. Det är ett stort framsteg för patientsekretessen att man inte har en skyldighet att berätta för betaltjänstleverantörer och banker att man sökt vård och av vilken anledning. Förhoppningsvis kan det föranleda spännande teknisk utveckling för betaltjänster till privatpersoners fördel, som också kan hjälpa privatpersoner läcka mindre information även i andra sammanhang än vårdsammanhang.

Centrum för rättvisa letar nu fler patienter som utsatts för samma behandling av sina landsting. Om du är orolig för att ditt landsting använder tekniska medel för att skvallra till banken om att du söker vård - kontakta Centrum för rättvisa.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).