OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Spanska högsta domstolen om tidningars roll i rätten att bli bortglömd

Spanska högsta domstolen om tidningars roll i rätten att bli bortglömd

Dataskydd.net har tidigare framfört intressant utveckling kring rätten att bli bortglömd i och med det italienska Manni-fallet (C-398/15).

Nu sker dock utveckling av praxis även på medlemslandsnivå.

Spanska högsta domstolen hade nyligen att ta ställning till om den spanska dagstidningen El País var skyldig att inte meta-tagga artiklar om människors tidigare olägenheter på ett sådant sätt att de hamnade särskilt högt upp i webbsökningar på en privatpersons namn. Domstolen fann att så var fallet. Det är alltså inte bara Google och andra sökmotorer som har ett ansvar att hjälpa individer gå vidare från tidigare misstag, utan medier som publicerar artiklar om individers misstag - även då informationen som sådan är korrekt - är skyldiga att se till att sådana artiklar, om det är lämpligt och tillräcklig tid har förflutit, inte ligger individen till last.

Resonemanget känns praktiskt, eftersom det lägger ansvaret för hur information om individer kopplas ihop i nätmiljöer närmare dem som producerar informationen. Domstolens dom understryker också att ett samhälle där det är möjligt att gå vidare och förnya sig själv är ett gemensamt ansvar för samhällets alla aktörer, inte bara enskilda framgångsrika IT-jättar.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).