OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net får stöd från Internetfonden

Dataskydd.net får stöd från Internetfonden

Dataskydd.net:s "Dataskydd på webben för offentlig sektor" är ett av elva projekt som får stöd från Internetfondens höstutlysning. Projektet handlar om att hjälpa olika aktörer i samhället att bygga webbplatser på ett sådant sätt att individers rätt till dataskydd upprätthålls. Målet är att göra webbplatser inom svensk offentlig sektor bättre ur dataskyddssynvinkel, och i förlängningen främja den allmänna medvetenheten om dataskydd inom webbutveckling.

Vi ska under 2016 skapa och tillhandahålla ett verktyg som kan användas för att enkelt utvärdera webbplatser ur dataskyddssynvinkel och föreslå åtgärder. Med hjälp av verktyget ska vi sedan även skapa en interaktiv karta där tjänstemän och medborgare kan undersöka läget i sin egen kommun eller hitta andra kommuner att inspireras av.

Läs mer:

Internetfondens pressmeddelande, "Tre miljoner till nya internetprojekt" (16.12.2015):

https://www.iis.se/press/pressmeddelanden/tre-miljoner-till-nya-internet...

Projektbeskrivning:

https://www.internetfonden.se/dataskydd-pa-webben-for-offentlig-sektor/

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).