Nytt år, mer dataskydd!

Nytt år, mer dataskydd!

Det är början av 2016. EU:s dataskyddsförordning är klar. EU-domstolens praxis kring dataskydd utvecklas långsamt. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har i ett avgörande mot en ungersk övervakningslag sagt att de ämnar förstärka sin praxisutveckling kring kartläggning av individers privata förhållanden genom storskalig datainsamling.

Dataskydd.net har också hunnit börja trappa upp sina aktiviteter. Vårt första fokus är enkla, billiga och snabba åtgärder som kan vidtas i offentlig sektor, på lokal nivå (till exempel i kommuner), för att stärka individers rättigheter och avlasta individer från implicita skyldigheter. Under årets första åtta månader vill vi etablera att det minsann inte är svårt att kombinera teknikanvändning med respekt för demokratins spelregler.

Vi kommer göra det lättare att bli medlem i Dataskydd.net, och vill man aktivt bidra till vår verksamhet är det bara att höra av sig (egna idéer mottas!).

Läs mer:

ECHR, Case of Szabó and Vissy v Hungary (Application no. 37138/14) (12.01.2016):

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020

Dataskydd.net, Dataskyddsförhandlingarna i EU: de är klara! (15.12.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/12/16/dataskyddsforhandlingarna-i-eu-...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).