Brittiskt lagförslag om övervakning får kritik från FN

Brittiskt lagförslag om övervakning får kritik från FN

Förra hösten presenterade brittiska inrikesministern Theresa May ett lagförslag med nya polisiära utredningsmetoder. Lagförslaget kom efter att David Cameron uttryckt att det är oönskvärt att företag krypterar kommunikation på ett sådant sätt att polisen inte kan avkoda kommunikationen. Dubbat ”Snooper's charter” [Snokarstadgan] av flera brittiska organisationen som jobbar med mänskliga rättigheter, verkar förslaget ge polisen möjlighet att kartlägga samtliga medborgares samtliga webbplatsbesök och göra det olagligt med sådan kryptering som användare till kommunikationstjänster själva har kontroll över (end-to-end-kryptering).

Enligt information till Dataskydd.net finns rörande politisk enighet över partigränserna om att förslaget är bra. Tre av FN:s särskilde utsända har dock lyft hård kritik mot förslaget. Särskilt menar de att nödvändighets- och proportionalitetskraven för övervakningsåtgärder inte är tillfredsställda i det brittiska lagförslaget på flera punkter. De lyfter att lagens generösa regler för massövervakning, tillståndsinhämtning och granskning kan utgöra risker för journalister, människorättsförsvarare och forskare. Dessutom kan förslaget, enligt FN-rapportörerna, inverka negativt på allmänhetens tillgång till end-to-end-kryptering.

Även stora amerikanska IT-företag och europeiska telekomoperatörer har tagit ställning mot förslaget, som de menar inskränker deras relationer med kunder och försätter dem i en omöjlig situation där de i stort sett alltid måste bryta mot åtminstone något lands regler om dataskydd eller övervakning. Ett möjligt alternativ är ett internationellt avtal som skapar tydlighet i många länder samtidigt.

Läs mer:

UN Special Rapporteurs—written evidence (IPB0102) (21.12.2015):

http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidence...

The Guardian, Snooper's charter would be out of date in five years, says defence industry (07.01.2016):

http://www.theguardian.com/technology/2016/jan/07/snoopers-charter-out-o...

Privacy International, Snooper's Charter: Are we about to enter a world of suspicionless surveillance - regulated by politicians? (06.11.2015):

https://privacyinternational.org/node/665

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).