Övervakning i arbetslivet – inget skydd för arbetstagaren kvar?

Övervakning i arbetslivet – inget skydd för arbetstagaren kvar?

I ett helt nytt fall från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, verkar det dataskydd och privatlivsskydd som tidigare byggts upp för anställda på arbetsplatsen ha fått sig en törn. Detta har beskrivits av flera medier som att det nu är fritt fram att övervaka anställda på arbetsplatsen.

Dataskydd.net har läst en annan tolkning av domen, som snarare indikerar att övervakning av anställda på arbetsplatsen även fortsättningsvis bara är tillåtet om den anställde givits tydlig – och upprepad – information om att den står under övervakning. I det innevarande fallet har arbetsgivaren först förbjudit att anställda ägnade sig åt privata angelägenheter på arbetsliv. Arbetsgivaren hade sedan fört fram misstanken till en anställd om att denne trots förbudet ägnade sig åt privata angelägenheter och för den anställde nämnt att övervakning kunde äga rum. Först därefter hade det uppstått konflikt om huruvida övervakningen var legitim.

Det här är så klart en fråga som berör många anställda, särskilt kontorsarbetare som använder telefoner, internetuppkopplad utrustning eller nätverkstillgång från arbetsgivaren i sin vardag. En möjlig och önskvärd utveckling är att fallet plockas upp av Europadomstolens storkammare – det vill säga överklagas. Från det innevarande beslutet är det inte tydligt om det är mängden upprepade varningar till den anställde som gjort övervakningen okej, eller om det till exempel är tillräckligt att i ett anställningsavtal förbjuda privat användning av utrustning.

I Sverige finns det sedan tidigare en passiv diskussion om integritet i arbetslivet. En statlig utredning från 2009 ledde fram till förslag om minskade möjligheter för arbetsgivare att begära utdrag ur straffregistret för arbetssökande, och trots att allt fler känner sig allt mer övervakade på jobbet saknas bland annat utvecklade fackliga strategier för att stärka arbetstagarnas rätt till privatliv. Utspridda råd till implementatörer av teknisk utrustning som genomför övervakning räcker inte nödvändigtvis heller, så länge framställningen av alternativa metoder att genomföra legitima kontroller, med mindre skrymmande effekter på privatlivet, inte prioriteras.

Läs mer:

EU Law Analysis, Is Workplace Privacy Dead? Comments on the Barbulescu judgment (14.01.2016):

http://eulawanalysis.blogspot.be/2016/01/is-workplace-privacy-dead-comme...

EDfMR, Case of Bărbulescu v. Romania (Application no. 61496/08) (12.01.2016):

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159906

SvD, Ny dom: Företag får övervaka anställda (14.01.2016):

http://www.svd.se/ny-dom-foretag-far-overvaka-anstallda/om/naringsliv:di...

Aftonbladet, Ny dom: Privat chatt kan få dig sparkad (14.01.2016):

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22082702.ab

Skydd och säkerhet, Övervakning i arbetslivet – vad är egentligen tillåtet? (05.12.2013):

http://skyddosakerhet.se/fraga-advokaten/overvakning-i-arbetslivet-vad-a...

SvD Brännpunkt, Godtycklig övervakning av anställda (18.10.2009):

http://www.svd.se/godtycklig-overvakning-av-anstallda

SOU 2009:44, Integritet i arbetslivet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

LO, Övervakning och kontroll på arbetsplatserna – förslag till en facklig strategi:

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_fakta_1366027492914_overvaknin...$file/Overvakning_kontroll_arb.pl.pdf

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).