Dataskydd.net kommenterar på Proposition 2015/16:65 om en ny utlänningsdatalag

Dataskydd.net kommenterar på Proposition 2015/16:65 om en ny utlänningsdatalag

Regeringen har genom proposition 2015/16:65 lagt ett förslag till riksdagen om ny utlänningsdatalag. Dataskydd.net kommenterade kort på förslaget inför julledigheterna.

På grund av svårigheterna vid Öresund med migrationen har lagstiftningen gått på "fast track" genom riksdagen: regeringen vill att lagen ska träda i kraft redan i februari. Det huvudsakliga syftet är att snabbt kunna utveckla ett ännu trassligare applikationssystem kring Migrationsverkets databaser, som kommer försvåra transparens och flexibilitet över överskådlig framtid.

Dataskydd.net har nu skickat sina kommentarer till riksdagens Socialförsäkringsutskott. Motionstiden är redan ute, och Moderaterna fortsätter understryka att det behövs snabba utvärderingar. Vänsterpartiet har motionerat om begränsad direktåtkomst för polisen - vilket är bra - men har missat att propositionen också utsträcker direktåtkomst till utlandsmyndigheterna, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Direktåtkomsten för dessa myndigheter är inte mindre dålig för datasäkerhet, dataskydd och transparens i myndighetsutövandet än vad direktåtkomst för polisen är.

Huvudsakligen vänder Dataskydd.net sig emot rigid och stelbent lagstiftning som kodifierar vissa arkitekturella val eller gränssnitt. Vi tror inte att riksdagen är bäst på att skydda privatpersoners privatliv, utan att riksdagen måste skapa ett gott dataskydd som individer själva kan använda för att skydda sitt privatliv. Då behöver emfasen i lagstiftningen ligga på transparens och ansvarsutkrävande, snarare än på detaljerade beskrivningar av sökrutor och omfattande möjligheter för myndigheterna att prata med varandra om privatpersoners angelägenheter utan att privatpersonen informeras. Dataskydd.net understryker också att effektivitet inte är det enda, eller ens bästa, måttet på rättssäkerhet: rättssäkerhet har också att göra med att vi som privatpersoner kan känna att myndigheterna gjort så mogna överväganden som möjligt, och mogna överväganden tar ofta längre tid än vad det tar att till exempel trycka på en knapp på en datorskärm med en datormus. Långsamhet vid dataöverföringar är i vissa lägen en garant för rättssäkerhet, och detta perspektiv saknas i regeringens och riksdagens beslut.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).