Chatta med Datainspektionen torsdag 28 januari

Chatta med Datainspektionen torsdag 28 januari

På den europeiska dataskyddsdagen, 28 januari, kan du chatta med Datainspektionen om den nya europeiska dataskyddslagstiftningen! Det rör frågor, funderingar eller tankar kring vad den nya dataskyddslagstiftningen innebär.

Redan på onsdag 27 januari klockan 10:00 öppnar Datainspektionen för att ta emot frågor. Chatten kommer vara öppen i en timme.

Dataskydd.net är särskilt intresserade av:

Tillfällen då svensk registerlagstiftning för myndigheter går emot principerna i den europeiska lagstiftningen. Kommer Datainspektionen behandla sådana fall utifrån att EU-rätten är primärrätt, eller utifrån perspektivet att regeringen får styra sina myndigheter som den själv vill?

Hur ser Datainspektionen på möjligheten att låta principerna i lagstiftningen utgöra grunden även för teknisk standardisering? Dessa frågeställningar har lyfts i förhållande till spårning på internet - där PTS inlett en översyn av användningen av kakor - och profilering - ett område där förordningen stärkt individers rättigheter. Ser Datainspektionen någon möjlighet att vara annat än en passiv observatör som invänder mot nya tekniska lösningar, och istället ta en mer aktiv roll där dataskyddsprinciper förespråkas för inklusion i tekniskt standardiseringsarbete? Följdfråga: Ser Datainspektionen några möjligheter att samarbeta med PTS eller SIS kring områden där teknisk standardisering påverkar dataskydd?

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).