Offerkoftan på: Svenskt näringsliv och de individuella rättigheterna

Offerkoftan på: Svenskt näringsliv och de individuella rättigheterna

Under rubriken "Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen" förklarar Svenskt näringsliv att "skyddet för konsumenten blir starkare och företagens ansvar i hanteringen av personuppgifter tydligare i EU:s nya dataskyddsförordning."

Klarnas chefsjurist säger sedan att lagen innebär stort tolkningsutrymme och oklara förpliktelser för företagen. Vilket är sant - för de företag som utvecklat affärsmodeller som förutsätter att man på olika sätt låter bli att respektera, eller bortser ifrån, individens rätt till dataskydd och privatliv.

Dataskydd.net har under 2015 föreläst vid tre olika utvecklarkonferenser om vårt inledande arbete för att ta reda på hur svenska kommuner arbetar med dataskydd på sina hemsidor. Där har vårt budskap till företag och utvecklare som är osäkra på förordningens 91 artiklar varit att man istället för att utnyttja kryphål ska förhålla sig till de principer som finns i förordningens artikel 6: dataminimering, rätt för individen att få insyn, kunskap och att samtycka, samt att individens rättigheter ställs i centrum för utvecklingsprocessen. De övriga 90 artiklarna behandlar sådant man behöver bry sig om ifall man av någon anledning vill avvika från principerna i artikel 6. Faktum är att inga dataskyddslagar blir besvärliga om man håller sig inom principerna för artikel 6: finessen med dataskyddsreglerna är precis att de gör det besvärligt att gå emot de värderingar vi som samhälle vill upprätthålla, och enkla ifall man istället anpassar sig efter de värderingar vi vill upprätthålla i samhället.

Här finns en möjlighet för branschorganisationer som Svenskt näringsliv att lyfta fram exempel på principiellt riktiga affärsmodeller, och vilka möjligheter man som företag har att utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att dataskydd blir så enkelt som möjligt. Istället för att uppmuntra företag att hitta varje kryphål och utnyttja varje otydlighet i förordningens många artiklar bör man lyfta fram de värderingar och principer som ligger i grunden för lagstiftningen.

De nya höga sanktionerna för brott mot dataskyddsbestämmelserna finns där för att uppmuntra en utveckling där även företag är med och bygger det liberala, demokratiska samhälle som de mänskliga rättigheterna syftar till att grunda.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).