Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter ska pröva registreringstvång för SIM-kort

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter ska pröva registreringstvång för SIM-kort

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, som överser tillämpningen av Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter (EKMR) och inte är kopplad till EU, ska pröva om det är förenligt med konventionen att tvinga alla privatpersoner som vill införskaffa SIM-kort att registrera sig. Prövningen kommer som ett resultat av den tyska juristen och politikern Patrick Breyers anmälan av Tysklands ID-registreringstvång till domstolen 2012. Nu har domstolen meddelat att man kommer pröva fallet närmare.

Breyer menar att registreringstvånget hotar möjligheten att kommunicera anonymt. Att kunna kommunicera anonymt är enligt FN:s särskilt utsände rapportör för yttrande- och åsiktsfrihetsfrågor en grundförutsättning för utövande av de mänskliga rättigheterna till yttrandefrihet och åsiktsfrihet. FN-rapportören utreder för närvarande hur lagstiftning, som den tyska, kan leda till att företag lockas att utveckla teknologi på ett sådant sätt att det blir svårare för människor att utöva sina rättigheter.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).