Brittisk riksdagsrapport sågar "Snooper's charter" men i Danmark avancerar sessionsloggning igen

Brittisk riksdagsrapport sågar "Snooper's charter" men i Danmark avancerar sessionsloggning igen

Diskussionerna om en ny lagstiftning för brottsbekämpande verksamhet och hemliga tvångsmedel har fortsatt i Storbritannien sedan Dataskydd.net:s förra nyhetsbrev. Lagförslaget, som har dubbats "Snooper's charter" av integritets- och rättighetsaktivister, har nu undersökts i en rapport av brittiska riksdagen, House of Commons.

Det nya brittiska förslaget har utmärkt sig för att vara särskilt långtgående i vilka förpliktelser det ger telekomoperatörer: alla hemsidor som varje internetanvändare besöker ska spåras och lagras (så kallad sessionsloggning), och polisen ska även få större befogenheter att genomföra dataintrång.

I House of Commons har lagförslaget stött på förvånansvärt hårt motstånd. Tre utskott i rad har utmålat förslaget som dåligt genomtänkt och dåligt formulerat. Brittiska inrikesministern Theresa May har inte heller kunna försvara bristerna i förslaget inför House of Commons.

Sessionsloggning är en åtgärd som tidigare krävdes av dansk lagstiftning. Danska internetleverantörer fick sluta med sessionsloggning 2014. Under de sju år som lagstiftningen gällde kunde polisen inte demonstrera ett enda fall där det hade varit hjälpsamt för en utredning att kunna kolla upp vem som besökt vilka hemsidor. Sessionsloggningsidéen har dock återuppstått i Danmark i en politisk framstöt mot allvarlig brottslighet, men frågor om proportionalitet och nödvändighet i åtgärden kvarstår. Frågorna som lyfts i Danmark rör bland annat kostnaden är för industrin att implementera så storskalig datalagring, om övervakning är det som händer när en fysisk privatperson tittar på en uppgift eller om övervakning också kan gälla maskinella och datoriserade åtgärder, samt om den tidigare lagens misslyckande innebär att en ny lagstiftning är dömd att bli ineffektiv.

Hur den brittiska kritiken påverkar utvecklingen i Danmark återstår att se. Den danska erfarenheten verkar i alla fall ha hjälpt House of Commons efterfråga bättre belägg för åtgärderna.

Läs mer:

Privacy International, The Home Office receives another failing grade on surveillance proposals: come back to us when your thoughts are clear (11.02.2016):

https://www.privacyinternational.org/node/728

Wired.co.uk, Mass surveillance in UK's IP Bill not justified, MPs and Lords say (10.02.2016):

http://www.wired.co.uk/news/archive/2016-02/11/uk-mass-surveillance-just...

IT-pol, Vil regeringen virkelig foreslå sessionslogningen genindført? (07.01.2015):

https://itpol.dk/logning/vil-regering-foreslaa-sessionslogning-genindfoert

Version2,  Teleindustrien: Sessionslogning af danskerne bliver dyrt og besværligt (12.02.2016):

http://www.version2.dk/artikel/teleindustrien-sessionslogning-af-dansker...

Information.dk, Masseovervågning eller ej? (12.02.2016):

http://www.information.dk/561463

Berlingske, »Vi følger ikke med i alles privatliv« (01.02.2016):

http://www.b.dk/nationalt/vi-foelger-ikke-med-i-alles-privatliv

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).