Europeiska dataskyddstillsynsmannen sågar Paraplyavtalet för dataöverföringar i brottsbekämpande verksamhet

Europeiska dataskyddstillsynsmannen sågar Paraplyavtalet för dataöverföringar i brottsbekämpande verksamhet

I ett kort uttalande föreslår Europeiska dataskyddstillsynsmannen (EDPS) att EU-kommissionen ska återuppta förhandlingarna om Paraplyavtalet för dataöverföringar i brottsbekämpande verksamhet som EU-kommissionen färdigställde förra året.

EDPS menar särskilt att EU-kommissionen inte säkerställt sig om att rättssäkerheten gäller alla individer, inte bara medborgare i något EU-medlemsland, samt att risken för massövervakning ("bulk interception") kvarstår.

Sannolikheten att EU-kommissionen kommer att återuppta förhandlingarna är mycket låg. Särskilt för den brottsbekämpande verksamheten inom Europeiska unionen, återstår mycket arbete för medlemsländerna att ta till sig av att stadgan för mänskliga rättigheter och Europeiska konventionen, inte bara gäller USA utan också EU:s medlemsländer. Denna sista punkt har aktualiserats i diskussionerna kring färdigställandet av Privacy Shield-avtalet.

Läs mer:

EDPS, Opinion 1/2016, Preliminary Opinion on the agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences:

http://statewatch.org/news/2016/feb/eu-us-edps-umbrella-agreement-opinio...

Politico.eu, A Clash of EU Privacy Standards (13.02.2016):

http://www.politico.eu/article/chash-over-data-protection-standards-priv...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).