OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Apple och FBI i kryptokrigen 2.0: det hettar till!

Apple och FBI i kryptokrigen 2.0: det hettar till!

Dataskydd.net har tidigare skrivit om konflikten mellan kryptering och staten vid ett flertal tillfällen. I USA har konflikten nått en ny nivå efter att Apples VD Tim Cook publicerat ett öppet brev till Apples konsumenter om konsekvenserna av att låta FBI kringgå krypteringsskydd i smarta telefoner i vissa fall. Apple menar att det inte går att begränsa FBI:s till en enskild telefon vid ett enskilt tillfälle, utan att den tekniska funktionaliteten i telefonen måste anses vara den funktionalitet som gäller för alla telefoner alltid. FBI menar att Apple har en juridisk förpliktelse att följa förelägganden från domstolar om att bevilja myndigheten tillgång.

Även i Sverige har Apples konflikt med FBI fått återverkningar. Dagens Nyheter skriver på sin ledarsida att Apple givetvis borde göra som staten säger, och att det i sig är ett legitimt mål att försöka utreda allvarliga brott.

Dataskydd.net menar precis som i diskussionen om polistrojaner att frågeställningen är något bredare än att bara gälla de mänskliga rättigheterna. Det handlar också vilken sorts näringspolitiskt utrymme vi vill skapa för säkra lösningar som ger konsumenter egen makt över sina digitala liv. Istället för att begränsa frågan till en fråga om rättssäkerhet, där det naturligtvis är uppenbart att vi med olika administrativa åtgärder kan kontrollera brottsbekämpande myndigheter i alla fall i stater som har en relativt lång och stabil demokratisk tradition, bör vi också beakta vilken sorts konsumenträttigheter och långsiktig marknadsutveckling vi vill ha.

Det är svårt att skapa tekniska lösningar som är osäkrade gentemot vissa aktörer men säkrade gentemot andra aktörer. Antingen har man konstruerat tekniken så att användaren har egen kontroll, eller så har man inte det. Det är också den poäng Tim Cook lyfter i sitt brev till Apples konsumenter.

Det råder inget tvivel om att FBI med hjälp av domstolar kan hävda sig gentemot Apple. En större strategisk avvägning, som man kunde hoppas skulle genomföras på den politiska nivån snarare än i domstolar, är huruvida kuvandet av Apple leder till bästa möjliga teknologiska framtid för alla.

I polisens verktygslåda för utredningar ingår många verktyg som inte innebär en försämring av säkerheten i elektronik för slutkonsumenter. Det kunde vara politiskt påpassligt att efterfråga en vidareutveckling av dessa verktyg, snarare än att sätta stopp för en teknisk utveckling som för en gångs skull bejakar alla individers intresse av autonomi, säkerhet och dataskydd.

Läs mer:

Apple, A Message To Our Customers (16.02.2016):

https://www.apple.com/customer-letter/

Dagens nyheter, Apple beordras hacka telefon åt FBI (17.02.2016):

http://www.dn.se/ekonomi/teknik/apple-beordras-hacka-telefon-at-fbi/

Dagens nyheter, Erik Helmerson: Rätt att kolla terroristens Iphone (25.02.2016):

http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-ratt-att-kolla-terrorist...

Göteborgs-Posten: Statliga trojaner hindrar ett säkrare internet (18.12.2015):

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2931257-statliga-trojaner-hindrar-ett...

Dagens Juridik: Att avlyssna Skype - statligt finansierade dataintrång handlar även om ren konsumenträtt (01.12.2015):

http://www.dagensjuridik.se/2015/12/debatt-amelia-andersdotter-dataavl%C...

Dagens Samhälle: Förslag om dataintrång och signalspaning duger inte (26.11.2015):

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/foerslag-om-dataintrang-och-signalsp...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).