OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Det börjar inte så bra för Privacy Shield-avtalet om dataöverföringar

Det börjar inte så bra för Privacy Shield-avtalet om dataöverföringar

I februari månads början slog EU-kommissionen på stort med att de slutit ett nytt avtal om dataöverföringar med USA. Avtalet visade sig vara en preliminär överenskommelse utan slutgiltig text och beståendes av en samling förtroendeingivande brev från högt uppsatta tjänstemän i USA till högt uppsatta tjänstemän i EU-kommissionen. Dataskydd.net har skrivit om frågan tidigare under året.

Nu har USA tillkännagivit sitt erbjudande till EU. Massövervakning ska begränsas till sex, enligt USA, kritiska områden. Här finns en konflikt med EU-domstolens domslut, eftersom EU-domstolen menat att massövervakning inte är tillåtet.

Den teknikorienterade online-tidskriften Techdirt har också skrivit om att USA planerar att utöka verkningsområdet för den amerikanska Executive Order 12333 - ett dokument som utfärdas som en del av presidentens utövande av makt bortanför kongressens och senatens granskningsområde. I den nya formuleringen av EO 12333 kommer data från NSA att kunna delas med en ganska lång rad andra amerikanska federala myndigheter på ett sätt som nästan säkerligen strider mot den förväntan på rättssäkerhet som europeiska medborgare enligt EU-domstolen bör ha.

Samtidigt har den amerikanska lagstiftningen Judicial Redress Act fått ett tillägg under behandlingen i senaten som innebär att europeiska medborgare inte ska tillerkännas några rättigheter i den händelse att EU inte godkänner det av USA och EU förhandlade avtalet.

I övriga nyheter verkar svenska regeringen vilja utöka sina dataöverföringar till USA bortanför det europeiska samarbetet. Det är inte uppenbart att den juridiska makten för Sverige att sluta egna avtal med USA om dataöverföringar fortfarande består, efter det att EU:s medlemsländer kommit fram till att dataskydd vid överföringar av personuppgifter i brottsbekämpande syften ska tillägnas ett eget direktiv på europeisk nivå, och EU-kommissionen blivit bemäktigad att förhandla ett Europatäckande avtal med USA å medlemsländernas vägnar.

Läs mer:

Reuters, United States sets out limits on its spying as part of new data pact with EU (27.02.2016):

http://www.reuters.com/article/us-eu-dataprotection-usa-idUSKCN0W00G5

Lagrådsremiss, Informationsutbyte med USA (28.01.2016):

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/01/informationsutbyte-med...

Techdirt, Rather Than Ending NSA's Key Surveillance Tool, White House To Now Let Other Agencies Use It (26.02.2016):

https://www.techdirt.com/articles/20160225/22583933716/rather-than-endin...

Dataskydd.net, Privacy Shield: Inget nytt dataöverföringsavtal (än) (14.02.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/02/14/privacy-shield-inget-nytt-datao...

Dataskydd.net, Europeiska dataskyddstillsynsmannen sågar Paraplyavtalet för dataöverföringar i brottsbekämande verksamhet (18.02.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/02/18/europeiska-dataskyddstillsynsma...

Jämförelse mellan texterna i Privacy Shield-avtalet och EU-domstolens dom, via Max Schrems (27.02.2016):

https://dataskydd.net/media/169

Max Schrems tweet (tillgänglig i två månader från och med 27 februari 2016):

https://twitter.com/maxschrems/status/703598604175413248

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).