OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net årsmöte 2016

Dataskydd.net årsmöte 2016

Den 13 mars 2016 höll Dataskydd.net sitt årsmöte. De största förändringarna inför 2016 är att medlemsavgiften höjts till 200 kronor per medlem och år, samt att en ny styrelse valts. I den nya styrelsen sitter Amelia Andersdotter, Anders Jensen-Urstad och Anne Jensen-Urstad.

Läs mer:

Årsmötesprotokoll (13.03.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/arsmotesprotokoll_dataskyddnet...

Verksamhetsberättelse för 2015:

https://dataskydd.net/sites/default/files/verksamhetsberattelse_2015.pdf

Ekonomisk berättelse för 2015:

https://dataskydd.net/sites/default/files/resultatrakning_2015.pdf

Revisorsberättelse för 2015:

https://dataskydd.net/sites/default/files/revisionsberattelse_2015.pdf

Verksamhetsplan för 2016:

https://dataskydd.net/sites/default/files/verksamhetsplan_2016.pdf

Förslag från styrelsen 2016:

https://dataskydd.net/sites/default/files/stadgeandringar_2016.pdf

 

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).