OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Rättspolitik och näringspolitik: Obama väger in om kryptering

Rättspolitik och näringspolitik: Obama väger in om kryptering

Dataskydd.net har tidigare skrivit om en rättskonflikt mellan amerikanska staten och företaget Apple angående kryptering av mobiltelefoner. Nu har USA:s president Obama vägt in i diskussionen, med åsikten att Apple givetvis ska följa domstolsbeslut. Han har också sagt att det är orimligt att det inte finns några sätt för polisen att avkryptera information i telefoner, och att vi inte kan leva i ett samhälle där företag har en absolut rätt att skydda sina kunders och användares information från staten.

I amerikansk lagstiftning, och i europeisk, finns en stark rätt för enskilda att inte frivilligt lämna över bevisning till polisen som kan ligga dem till last. "You have the right to remain silent" är den ikoniska fras som de flesta av oss känner igen från TV. Bara Storbritannien har idag bestämmelser som uttryckligen går emot detta, då brittisk lag anger att det kan vara straffbart att inte kunna uppge krypteringsnycklar.

Konflikten i det här fallet beskrivs på ett annat sätt av Ars technica, i en artikel om den enda kvarvarande bakdörren i Apples samtliga produkter: automatiska uppdateringsfunktioner. Det är nämligen inte sant att Apple inte förbehållit sig rätten att manipulera och förändra innehållet på sina användares telefoner.

Frågan i det här fallet rör inte den enskildes rätt mot staten så mycket som det rör företagens rätt att fritt utveckla vilka produkter de omsätter på en marknad riktad mot slutkonsumenter. Beroende på hur utvecklingen fortsätter i USA kan vi få möjlighet att studera konsumenters verkliga preferenser för säkerhet vid val av slutkonsumentelektronik.

I Tyskland finns sedan 2008 en konstitutionell rätt för företag att inte implementera bakdörrar i sina produkter. Denna rätt sträcker sig dock inte ännu till unionens övriga medlemsländer, och har sitt stöd i Tysklands konstitution snarare än i EU-rätten. Det betyder också att amerikanska diskussionen som Obama lagt sig i inte uppstå i Tyskland, och företag har större frihet att införa extra skyddsåtgärder för sina kunder och användare i Tyskland än någon annanstans.

Läs mer:

The Register, Obama puts down his encrypted phone long enough to tell us: Knock it off with the encryption (11.03.2016):

http://www.theregister.co.uk/2016/03/11/president_barack_obama_encryptio...

Dataskydd.net, Apple och FBI i kryptokrigen 2.0: det hettar till! (02.03.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/03/02/apple-och-fbi-i-kryptokrigen-20...

Deutsche Welle, Germany's Highest Court Restricts Internet Surveillance (27.02.2008):

http://www.dw.com/en/germanys-highest-court-restricts-internet-surveilla...

Ars Technica, Most software already has a “golden key” backdoor: the system update (27.02.2016):

http://arstechnica.com/security/2016/02/most-software-already-has-a-gold...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).