Efter Bryssel-attackerna: mer av samma misslyckade övervakning är lösningen?

Efter Bryssel-attackerna: mer av samma misslyckade övervakning är lösningen?

Veckan innan påsk drabbades Belgien av otäcka terroristattacker riktade mot Bryssels flygplats och tunnelbana. Sedan dess har rösterna höjts för mer övervakning på båda sidor av Atlanten. Enligt en läcka till The Financial Times har EU:s ministerråd valt att återuppliva ett förslag om en teknisk infrastruktur för datadelning mellan europeiska brottsbekämpande myndigheter. Förslaget väcktes i november 2015, efter terroristattackerna i Paris som kostade 135 människor livet.

I USA har demokraterna reagerat på ungefär samma sätt som de europeiska säkerhetsministrarna: de föreslår bättre informationsdelning mellan unionens säkerhetsmyndigheter. Republikanerna har istället reagerat mot terroristernas religiösa identitet, och lyft förslag på hur man kan införa ytterligare kontroller av muslimer. I Sverige har Björn Ulvaeus hittat på en egen idé: övervakningskameror.

Samtidigt har Turkiets premiärminister hävdat att det i det belgiska fallet, precis som inför Charlie Hebdo och Bataclan-attackerna, redan funnits information om gärningsmännen. Turkiet hävdar sig ha delat information med både belgiska och nederländska myndigheter om att de inblandade gärningsmännen varit på väg tillbaka från Syrien.

Vi vet också, sedan Justitiedepartementet skrev promemorian Ds 2016:2, att informationsdelningen mellan brottsbekämpande myndigheter internationell och svenska brottsbekämpande myndigheter tredubblats de senaste 10 åren. Eftersom den mesta information om svenska polisen tar emot genom dessa samarbeten inte är relevant för polisens arbete, vill Justitiedepartementet enligt promemorian öka sekretessen kring polisens informationsdelning.

Infrastruktur för informationsdelning finns redan inom Europol, Eurojust, Interpol och inom ett påbörjat samarbete mellan europeiska underrättelsetjänster. EU:s nätverks- och informationssäkerhetsdirektiv kommer att etablera förutsättningar för vidare specialiserad infrastruktur för informationsdelning - om IT-säkerhetsproblem. Möjligheter för polismyndigheter över hela Europakonventionens område att få tillgång i realtid till kommunikationsinfrastruktur genom inbyggda sårbarheter har redan varit uppe för diskussion i Europarådets samarbetsgrupp för IT-brottslighet. Till detta kan läggas nya datalagringsförslag i Tyskland och i Belgien, samt EU-regeringarnas push för ny europeisk datalagringslagstiftning i december 2015.

Vi saknar varken informationsinsamling eller informationsdelning. Men då mängden onödig information som delas är så stor att insynen i polisens verksamhet antas behöva försvåras, borde varningsklockorna ringa. De brottsbekämpande myndigheterna har inte problem med att de inte övervakar tillräckligt mycket, utan att de inte gör rätt saker med rätt information.

Efter mer än två decennier av underrättelsedriven polisverksamhet, får vi inga resultat. Den organiserade brottsligheten har inte gått ned, utan blivit starkare. Fler vardagsbrott klaras inte upp, utan färre. Framför allt skyddar vi oss inte mot terrordåd. Gärningsmän kan vara kända och under särskild övervakning, och ändå lyckas döda tiotals eller hundratals personer åt gången i några av Europas största städer.

Att kränka de mänskliga rättigheterna till dataskydd och privatliv är inte det som kommer rädda oss. Att kränka de mänskliga rättigheterna till dataskydd och privatliv bidrar däremot till urholkningen av de liberala demokratiska ideal som Ungerns statsminister Viktor Órban redan 2014 förklarade döda.

Läs mer:

The Register, EU ministers to demand more data access after Brussels attacks (24.03.2016):

http://www.theregister.co.uk/2016/03/24/eu_ministers_to_demand_more_data...

The Guardian, Ted Cruz proposal to reinstate NYPD's Muslim surveillance met with scorn (23.03.2016):

http://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/23/ted-cruz-nypd-muslim-surv...

Svenska dagbladet, Björn Ulvaeus: Möt terrorn med mer övervakning (28.03.2016):

http://www.svd.se/bjorn-ulvaeus-mot-terrorn-med-mer-overvakning

The Guardian, Suicide bombers in Brussels had known links to Paris attacks (27.03.2016):

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/27/brussels-bombing-last-gasp-...

Ds 2016:2, Några frågor om offentlighet och sekretess (05.02.2016):

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

EUObserver, EU wants to give police greater digital access (10.03.2016):

https://euobserver.com/justice/132636

Nurpa, Avis contre le nouveau projet de loi sur la conservation des données (15.02.2016):

http://nurpa.be/actualites/2016/02/avis-contre-nouveau-projet-loi-conser...

Advokatsamfundet, Organiserad brottslighet: Brott som affärsidé (Nr 7 2010 Årgång 76):

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2010/Nr-7-2010-...

EUObserver, Orban wants to build 'illiberal state' (28.07.2014):

https://euobserver.com/political/125128

Dataskydd.net, Tidslinje över datalagring (senast uppdaterad 3 december 2015):

https://dataskydd.net/datalagringen-och-domstolarna

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).