Övervakning förtrycker minoritetsåsikter

Övervakning förtrycker minoritetsåsikter

En studie från Wayne State University i USA har undersökt i vilken utsträckning människor självcensurerar om de görs medvetna om att de övervakas. Resultaten indikerar att människor som inte upplever sig ha samma uppfattning i kontroversiella frågor som majoriteten blir mindre benägna att ge uttryck för dessa uppfattningar om de övervakas. Det kan i sin tur leda till att den demokratiska debatten i ett samhälle blir mindre livskraftig och mer likriktad i sådana samhällen som övervakar sin befolkning mycket.

Även om studien indikerar att alla grupper - utom de som tydligt upplever sig ha samma uppfattning som majoriteten - blir mindre benägna att uttrycka sina ståndpunkter om de utsätts för övervakning, ger studien bara svaga indikationer på att individer som bestämt sig för att vara politiska aktivister mot till exempel regeringens politiska uppfattningar, slutar att engagera sig på detta sätt om de övervakas. Övervakning kan då antas göra det svårare för oppositionella att rekrytera stöd från bredare befolkningslager, men är inte en åtgärd som stoppar förekomsten av oppositionella.

Studien är ett viktigt bidrag til den så kallade "spiral of silence"-forskningen, som sedan 1970-talet är en förklaringsmodell till varför regeringar med förtryckande eller våldsam politik ändå kan åtnjuta stort folkligt stöd.

Läs mer:

Elizabeth Stoycheff, Journalism & Mass Communication Quarterly. Under Surveillance:  Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring (25.02.2016):

http://m.jmq.sagepub.com/content/early/2016/02/25/1077699016630255.full.pdf

Washington Post, Mass surveillance silences minority opinions, according to study (28.03.2016):

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/03/28/mass-survei...

University of Twente, Spiral of Silence (förklarande bakgrundstext):

https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Me...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).