Rafflande upplösning i amerikansk telefonkryptokonflikt

Rafflande upplösning i amerikansk telefonkryptokonflikt

FBI har varit i rättskonflikt med Apple, som tillverkar smarta telefoner, över Apples säkerhetsåtgärder för slutanvändare. Förra veckan valde dock FBI att lägga ned sina rättsliga anspråk mot företaget, efter att de hittat ett sätt att kringgå säkerhetsåtgärderna utan Apples hjälp.

Det är bra nyheter för företag som vill fortsätta utveckla och förstärka säkerheten i sina produkter för slutkonsumenter, men innebär också att den federala polisen i USA har hittat ett säkerhetshål som Apple inte nödvändigtvis känner till.

Beroende på hur snabbt det går för Apple och andra telefontillverkare att laga säkerhetsproblemen som FBI har utnyttjat, kan rättskonflikten komma att återuppstå. Tyvärr fortsätter läget gälla, att säkerhetsbrister som kan utnyttjas av polisen också kan utnyttjas av aktörer utan statlig anknytning.

Precis som med moderna regler för husrannsakan, gäller att polisens rättigheter att kringgå säkerhetsmekanismer i övrigt sporrar en näringspolitisk utveckling som går konsumenters och enskildas intressen emot. Diskussionen kring detta har varit mer livlig i USA än vad den är i Sverige - sannolikt på grund av den större skaran ämnesexperter med villighet att uttala sig i kontroversiella politiska frågor.

Läs mer:

Ars Technica, Apple likely can’t force FBI to disclose how it got data from seized iPhone (29.03.2016):

http://arstechnica.com/tech-policy/2016/03/feds-mum-if-they-will-disclos...

Dataskydd.net, Rättspolitik och näringspolitik: Obama väger in om kryptering (20.03.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/03/20/rattspolitik-och-naringspolitik...

Dataskydd.net,  Apple och FBI i kryptokrigen 2.0: det hettar till! (02.03.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/03/02/apple-och-fbi-i-kryptokrigen-20...

Dataskydd.net, Fortsatta politiska attacker mot användarcentrisk kryptering (01.02.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/02/01/fortsatta-politiska-attacker-mo...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).