Dataskyddspaketet och passagerarregistrering seglar genom EU-parlamentet

Dataskyddspaketet och passagerarregistrering seglar genom EU-parlamentet

Torsdagen 14 april har EU-parlamentet formellt antagit det nya dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen. Då EU:s ministerråd, som samlar alla EU-ländernas regeringar, godkänt lagändringarna redan den 8 april i år betyder det att lagstiftningen nu är klar.

Samtidigt har EU-parlamentet röstat igenom ett direktiv om europeisk passagerarregistrering, modellerat efter det avtal om passagerarregistrering som EU haft med USA under flera år.

Enligt organisationen Access Now, med verksamhet i Bryssel, är det tveksamt om direktivet är lagligt. Det kräver nämligen registrering av alla passagerare som åker flyg inuti Europeiska unionen, och den fria rörligheten kräver att individer får röra sig fritt innanför unionens gränser.

EU:s nya dataskyddslagar kommer att börja gälla två år efter att de förts in i EU:s officiella tidskrift för författningar. Som Dataskydd.net redan rapporterat i föregående nyhetsbrev har svenska regeringen redan tillsatt utredningar som ser över både de lagstiftningar som gäller brottsbekämpande och kriminalvårdande myndigheter, den svenska lagstiftningen i allmänhet samt möjligheterna att genomföra passagerarregistrering i enlighet med EU:s direktiv. Effekterna av de nya lagstiftningarna kan alltså komma att bli synliga tidigare.

Läs mer:

Europaparlamentet, EU:s dataskyddslagar ändras - parlamentet antar regler i fas med digitala eran (14.04.2016):

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160407IPR21776/EUs-dat...

Europaparlamentet, Parlamentet antar EU:s direktiv om passageraruppgifter (14.04.2016):

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160407IPR21775/Parlame...

Ministerrådet, Data protection reform: Council adopts position at first reading (08.04.2016):

http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/04/08-data-p...

Access Now, The stormy seas of privacy in Europe (14.04.2016):

https://www.accessnow.org/stormy-seas-privacy-europe/

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).