Samma regler för operatörer och appar i Tyskland

Samma regler för operatörer och appar i Tyskland

I tyska federala överkammaren (Bundesrat) diskuteras att utsträcka regler om skydd för konfidentiell kommunikation som i dagsläget gäller för internetoperatörer och mobiloperatörer till appar och sociala medier.

Anledningen är att båda sortens tjänster kommer i kontakt med ungefär samma sorts data. Denna information kan utgöras av användarens geografiska position, innehållet i användarens kommunikation och vem den har kontakt med.

För elektroniska kommunikationstjänster, det vill säga mobiloperatörer, internetoperatörer eller telefonitjänster, finns redan starka regler på EU-nivån. De gäller inte för informationssamhällets tjänster.

Hur reglerna för nya, IP-burna tjänster som inte täcks av den gamla lagstiftningen ska se ut diskuteras inte bara i Tyskland, utan även i Bryssel. I fokus för den pågående ändringen av det så kallade ePrivacy-direktivet är om säkerhetskrav gentemot användare, och skydd för konfidentiell kommunikation, ska gälla fler än bara operatörer. Idag kan skyddet för en användares kommunikation ändras beroende på var den befinner sig och var den kopplar upp sig: medan en mobiloperatör täcks av skyldigheterna under direktivet, täcks inte en wifi-hotspot-tjänst som inte tillhandahålls av en aktör som formellt är en operatör (jämför till exempel det företag som tillhandahåller wifi på bussar och tåg i Sverige).

Om samma regler skulle tillämpas på både informationssamhällets tjänster och operatörer skulle det också innebära en risk för mer datalagring. Tyskland saknar i dagsläget datalagringslagstiftning, men har diskuterat att införa ett lagringskrav på tio veckor. Bundesrat diskuterar också om huruvida lagringskrav ska utsträckas till tjänster som Whatsapp och Skype.

Läs mer:

Zeit, Bundesrat: WhatsApp-Daten könnten Vorratsdaten werden (22.04.2016):

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-04/bundesrat-whatsapp-skype-...

Dataskydd.net, Workshop om "ePrivacy"-direktivet: ytterligare lagändringar i dataskyddspaketets svallvågor (21.04.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/04/21/workshop-om-eprivacy-direktivet...

EU-kommissionens pågående samråd om ePrivacy-direktivet:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-e...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).