Amerikanska internetanvändare drar sig mer och mer för e-handel

Amerikanska internetanvändare drar sig mer och mer för e-handel

Det amerikanska näringsdepartementet har publicerat nya resultat om tilltagande oro för dataläckor, som också visar att de som råkat ut för dataläckor i högre utsträckning än andra drar sig för att uttrycka åsikter, genomföra finansiella transaktioner och köpa saker på internet.

Möjligheter för konsumenter och enskilda att få reda på om en myndighet eller ett företag har läckt deras uppgifter är större i många amerikanska delstater än i EU. Redan 2002 införde Kalifornien lagstiftning som innebär att alla som har drabbats av en dataläcka ska informeras om detta.

EU:s nya dataskyddsförordning har liknande bestämmelser om information till privatpersoner om personuppgiftsincidenter, men bestämmelsen är begränsad till sådana fall är tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, upplever att privatpersonen utsätts för hög risk. Den europeiska lagstiftaren har i högre utsträckning än de amerikanska oroat sig för det man kallar "kognitiv uttröttning", nämligen att privatpersoner inte ska ta all information om dataläckor på allvar.

Departementets särskilda avdelning för telekommunikationsfrågor föreslår att lagstiftarna i kongressen, senaten och Vita huset fortsätter arbetet med dataskyddslagstiftning som påbörjades 2012. Även NYU-professorn i juridik och media Helen Nissenbaum har tagit en framträdande roll i efterfrågandet av amerikansk dataskyddslagstiftning.

Även i den svenska studien Delade meningar 2, framtagen av Insight Intelligence i samarbete med SICS, flertalet näringslivsaktörer och på uppdrag av Internetstiftelsen, finns en ej statistiskt fastställd indikation på att dataskydd och säkerhet oroar svenska privatpersoner i högre utsträckning nu än för bara ett år sedan.

Läs mer:

NTIA, Lack of Trust in Internet Privacy and Security May Deter Economic and Other Online Activities (13.05.2016):

https://www.ntia.doc.gov/blog/2016/lack-trust-internet-privacy-and-secur...

Crypto-gram, Helen Nissenbaum on Regulating Data Collection and Use (15.05.2016):

https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2016/0515.html#2

Dataskyddsförordningen, artikel 34:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679...

Sasha Romanosky, Empirical Analysis of Data Breach Litigation, WEIS 2012:

http://weis2012.econinfosec.org/papers/Romanosky_WEIS2012.pdf

IIS, Delade meningar 2 (01.05.2016):

https://www.iis.se/docs/Delade-Meningar-2016.pdf

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).