Europeisk dataskyddsrätt gör det olagligt att blockera reklamblockerare?

Europeisk dataskyddsrätt gör det olagligt att blockera reklamblockerare?

Den brittiske dataskyddskonsulten Alexander Hanff hävdar att blockering av reklamblockerare är ett brott mot EU:s direktiv om skydd för personuppgifter i elektroniska kommunikationsnät. Direktivet ger bland annat en rätt för privatpersoner att inte bli spårade och få skadlig kod exekverad på sin egen dator.

Den svenska implementationen av direktivet föregås av otydliga förarbeten som indikerar att lagstiftaren inte varit pigg på att gå emot mediaintressen. Alexander Hanffs klagomål innebär att viss utveckling i mediaindustrin, till exempel de nyss påbörjade tidningskampanjerna för att kringgå slutanvändares önskemål att inte bli spårade eller serverade med störande reklam, inte längre är laglig.

Om Hanff har rätt är det en välkommen förstärkning av slutanvändares rättigheter i digitala miljöer. I Sverige är nämligen läget följande:

Dataskydd.net har frågat tre myndigheter (Datainspektionen, Post- och telestyrelsen, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om det är lagligt att kringgå säkerhetsåtgärder, till exempel reklamblockerare, som slutanvändare installerat på sin egen dator för att höja sin egen säkerhet. Datainspektionen avsäger sig ansvar för frågan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap svarar nekande, och Post- och telestyrelsen har sagt att det kan falla under deras kompetensområde om kringgåendet av säkerhetsåtgärden har som syfte att kartlägga användares beteende. Dataskydd.net frågade även Reklamombudsmannen som i likhet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap menar att slutanvändare inte kan förvänta sig att deras säkerhetsåtgärder respekteras av kommersiella företag.

Hanff menar att EU-kommissionen ger stöd för hans tolkning av direktivet. Han har samtidigt utlyst en del oro i mediaindustrin. Reklamblockering är en fråga av ekonomisk vikt för en mediaindustri som i ökad utsträckning förväntat sig att kunna överleva på att tillhandahålla gratis material i utbyte mot att kunna spåra och servera reklam till användarna.

Läs mer:

TechDirt, Guy Argues That Anti-Ad Blocker Systems Violate EU Privacy Laws (21.04.2016):

https://www.techdirt.com/articles/20160421/07271134233/guy-argues-that-a...

Alexander Hanff på IAPP:s webbplats:

https://iapp.org/about/person/0011a00000DlLWfAAN/

Mobile Marketing Magazine, Ad Block Update – Flattr, Hanff, IAB (05.05.2016):

http://mobilemarketingmagazine.com/ad-block-update-flattr-hanff-iab/

Alexander Hanffs twitter-konto (för live-uppdateringar om hans anmälningar av adblockers):

https://twitter.com/alexanderhanff

Dagens media, Skräcksiffran: 4 av 10 har adblockers (25.01.2016):

http://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/skracksiffran-4-av-10-har-adbl...

Dataskydd.net:s korrespondens med myndigheter, publicerat (15.05.2016):

https://dataskydd.net/lagt-skydd-konsumenter-som-vill-starka-sin-sakerhet

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).