Prisdiskriminering och dataskydd: de hör ihop

Prisdiskriminering och dataskydd: de hör ihop

Förra året kom norska Datatilsynet ut med en rapport om användningen av personuppgifter vid marknadsföring på internet. Dataskydd.net skrev om rapporten.

Nu har den nederländske juridikforskaren Frederik Borgesius' analys av förhållandet mellan prisdiskriminering och dataskydd publicerats i den öppna akademiska databasen SSRN. Borgesius framhåller att prisdiskriminering ofta, om inte alltid, använder sig av personuppgifter för att ta reda på i vilken utsträckning och mot vem en viss form av diskriminering ska riktas, varför det i stort sett alltid krävs information till den som diskrimineras om att diskriminering pågår, vad den innebär och vilka uppgifter som ingår i diskrimineringen.

Prisdiskriminering i digitala miljöer är ett område som täckts av fler än Borgesius, bland annat vid brittiska innovationsinstitutet NESTA. Medan riktade erbjudanden kan göra livet bättre för konsumenter, behöver man också hålla ögonen på när personifiering blir diskriminering, skriver institutet i en rapport om prisdiskriminering från 2014. NESTA framhåller att personifierad prissättning sällan verkar användas i Storbritannien. Enligt brittiska regeringens konsumentmyndighet OFT hålls personifierad prissättning tillbaka av konsumenternas negativa inställning till den sortens marknadsföringsåtgärder. Liknande undersökningar saknas så vitt Dataskydd.net vet i Sverige.

De samtidiga ansträngningarna i juridiken och bland tillsynsmyndigheterna för att få grepp om den digitala världens utmaningar beskrivs i senaste numret av Berlin-baserade nätjuridiktidskriften Policy Review. Michiel Rhoen beskriver att dataskydd inte nödvändigtvis är ett tillräckligt verktyg för att upprätthålla individers och konsumenters makt över prissättning, konsumtion och identitet i digitala miljöer. Rhoen föreslår att man, precis som i Storbritannien, bör blanda in även konsumenträttsliga verktyg för att skydda individens ställning. Borgesius drog liknande slutsatser om dataskyddslagstiftningen otillräcklighet i sin doktorsavhandling, som publicerades i december 2014 vid Amsterdams universitet.

Läs mer:

Frederik Zuiderveen Borgesius, Online Price Discrimination and Data Protection Law (28.08.2015):

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2652665

NESTA, Our price or your price? (16.04.2014):

http://www.nesta.org.uk/blog/our-price-or-your-price

Policy Review Vol. 5 Iss. 1, Michiel Rhoen, Beyond consent: improving data protection through consumer protection law (31.03.2016):

http://policyreview.info/articles/analysis/beyond-consent-improving-data...

Frederik Zuiderveen Borgesius, Improving privacy protection in the area of behavioural targeting (17.12.2014):

http://dare.uva.nl/record/1/434236

Dataskydd.net, Norska Datatilsynet ryter till: specialrapport om riktad reklam (09.12.2015):

https://dataskydd.net/nyheter/2015/12/09/norska-datatilsynet-ryter-till-...

Datatilsynet. THE GREAT DATA RACE: How commercial utilisation of personal data challenges privacy. Report, november 2015:

http://www.datatilsynet.no/Global/04_analyser_utredninger/2015/engelsk-k...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).