EU-domstolen 2 juni: större tydlighet för dataskydd och konsumenträtt?

EU-domstolen 2 juni: större tydlighet för dataskydd och konsumenträtt?

Förra nyhetsbrevet skrev Dataskydd.net om prisdiskriminering och dataskyddsrätt. Vid tiden för publicering av det här nyhetsbrevet har EU-domstolen ännu inte hunnit klargöra förhållandet mellan dataskydd och konsumenträtt, men en sådan möjlighet har EU-domstolen 2 juni 2016 i målet C-191/15.

Den österrikiska konsumentorganisationen Verein für Konsumentinformation har dragit företaget Amazon S.A.R.L. inför rätta, eftersom Amazon med hänvisning till luxembourgsk rätt har givit österrikiska konsumenter sämre rättigheter än vad de skulle ha haft om Amazon istället följt österrikisk lag. Frågan till EU-domstolen rör om Amazon kan urholka konsumentskydd och dataskydd genom att etablera sig i ett land som ger sämre rättigheter till enskilda och konsumenter.

Fallet har bäring på Dataskydd.net:s och DFRI:s rekommendationer till Justitiedepartementet att genom artikel 169(4) EU:s ramfördrag åtgärda snedvridningen av ansvarsfördelning som uppstått vid elektroniska transaktioner och avtalsbildningar, innan de försöker ge statliga myndigheter möjligheter att försämra den tekniska säkerheten för slutkonsumenter. Om EU-domstolen går på Amazons linje finns det inga sätt för svenska regeringen att på ett rättvist sätt göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter (eller underrättelsetjänster) att orsaka eller bevara tekniska säkerhetsfel, annat än genom att åtgärda förordningen om elektroniska signaturer från 2014.

Samtidigt skulle ett domslut från EU-domstolen som innebär att Amazon samtidigt måste ta i beaktande samtliga 28 konsumenträttsliga regleringar vara opraktiskt för de flesta företag. I konsumenträtten faller bördan på näringsidkaren att förstå vilket skydd konsumenter ska ha, och det är inte uppenbart att samtliga mindre företag som vill verka över gränserna skulle ha juridisk möjlighet att sätta sig in i medlemsländernas många olika juridiska särbestämmelser.

Läs mer:

EU Law Radar, Case C-191/15, Verein für Konsumenteninformation – Amazon’s unfair online forum shopping (21.06.2015):

http://eulawradar.com/case-c-19115-verein-fur-konsumenteninformation-ama...

EU-domstolen, Curia C-191/15:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30...

Dataskydd.net och DFRI lämnar in en skrivelse till utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag (26.05.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/05/26/dataskyddnet-och-dfri-lamnar-en...

Dataskydd.net, Prisdiskriminering och dataskydd: de hör ihop (16.05.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/05/16/prisdiskriminering-och-dataskyd...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).