Inget Privacy Shield för dataöverföringar mellan EU och USA tills vidare

Inget Privacy Shield för dataöverföringar mellan EU och USA tills vidare

Den europeiska dataskyddslagstiftningen har ingen brist på samarbetsmekanismer för medlemsländerna och deras myndigheter, så efter svidande kritik från Artikel 29-gruppen (en samarbetsgrupp för datainspektioner etablerad genom 1995 års dataskyddsdirektiv, artikel 29) har nu Artikel 31-kommittéen (en samarbetsgrupp för medlemsländernas regeringar, etablerad genom 1995 års dataskyddsdirektiv, artikel 31) givit EU-kommissionen mer tid att förhandla om ett bättre dataöverföringsavtal med USA.

Dataskydd.net har tidigare skrivit om kritiken mot EU-kommissionens förslag till beslut om nya dataöverföringsregler. EU-kommissionen fattar på egen hand, utan inblandning från medlemsländernas regeringar eller EU-parlamentet, beslut om dataöverföringsregler. Sedan EU-domstolen uttalade sin dom i Max Schrems-målet i oktober 2015 har dock EU-kommissionen fått nya och högre krav på sig när de fattar beslut om dataöverföringar.

EU-parlamentet har antagit en resolution om de nya överföringsreglerna som välkomnar EU-kommissionens framsteg, men kräver förbättringar i beslutets utformning. Under veckan har det hörts bitvis sarkastiska kommentarer om den konservativa gruppen EPP:s spretiga rapportering om resolutionens innehåll.

I huvudsak är det bra att man väljer att försöka skapa bättre rättssäkerhet och tydlighet kring dataöverföringar till USA. Att åter hamna i en situation där domstolarna upprätthåller lagstiftningen och skyddet för de grundläggande rättigheterna när politikerna misslyckas är oönskvärt.

Sveriges regering skulle kunna lära sig av sina europeiska kollegor i Artikel 31-kommittéen, och undvika att godkänna dataöverföringsavtal som inte varken innehåller effektiva rättsmedel eller tydliga definitioner. Senast i mars 2016 har regeringen istället avancerat ett förslag i riksdagen som av allt att döma står i konflikt med Schrems-domen från EU.

Läs mer:

Artikel 31-kommittéens mötesanteckningar från dess 66:te möte (19.05.2016):

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.docum...

Europaparlamentet, Dataöverföringar mellan EU och USA: "förbättringar av Privacy Shield behövs" (26.05.2016):

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20160524IPR28820/Data%C3...

Dataskydd.net, Artikel 29-gruppen är inte övertygade av Privacy Shield (18.04.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/04/18/artikel-29-gruppen-ar-inte-over...

Dataskydd.net, Privacy Shield: Inget nytt dataöverföringsavtal (än) (14.02.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/02/14/privacy-shield-inget-nytt-datao...

Dataskydd.net, Dataskydd.net kommenterar på regeringens förslag om informationsutbyte med USA (14.03.2016):

https://dataskydd.net/nyheter/2016/03/14/dataskyddnet-kommenterar-pa-reg...

EPP-gruppen, EU-US data flows: urgent implementation of Privacy Shield needed (26.05.2016):

http://www.eppgroup.eu/press-release/Privacy-Shield%3A-urgent-implementa...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).