Sverige och Storbritannien godtar inte dataskyddet

Sverige och Storbritannien godtar inte dataskyddet

Snart efter dataskyddsförordningens ikraftträdande meddelade den brittiska regeringen att den skulle göra allt i sin makt för att förordningen skulle tillämpas så flexibelt som möjligt, i bemärkelsen med så få begränsningar för hur företag och myndigheter får utöva makt över enskilda som möjligt.

Svenska regeringen håller sig till den brittiska politiska linjen, och har i veckan tillsammans med tiotalet andra medlemsländer skrivit ett brev till EU-kommissionen om att dataskyddsreglerna behöver "moderniseras". Brevet är ett inspel inför utvärderingen av direktivet om integritet i elektroniska kommunikation ("ePrivacy-direktivet") men väcker frågan om regeringarna över huvud taget varit medvetna om att de precis godkänt just ett modernt regelverk för dataskydd, som fortfarande är så färskt att det inte ens trätt i kraft.

Frågan är vad regeringens utspel har för inverkningar på den svenska digitaliseringspolitiken. Det blir allt mer uppenbart att dåliga, osäkra, dataslukande infrastrukturer inte nödvändigtvis är det som bäst tjänar allmänhetens, eller ens det allmännas, intresse. Kritik mot IT-säkerheten har blivit ett stående inslag i Riksrevisionens granskningar, och ändå lyckas Digitaliseringskommissionen inte göra annat än sätta integritets- och säkerhetsfrågorna i farstun.

Även regeringen bör inse att dataskydd i stor utsträckning handlar om vilken sorts innovation man vill främja, istället för att krampaktigt hålla sig fast vid att de databehandlingstekniker man utvecklade i stordatorernas barndom per automatik är de enda rätta.

Håll utkik efter Dataskydd.net:s kommande översikt av standarder för privatlivsskyddande teknologier och möjligheter till dataskyddande statistik!

Läs mer:

Prof. Ian Brown and friends (Tumblr), EU Ministers’ letter on privacy and data flows (23.05.2016):

http://guerillacyclist.tumblr.com/post/144802538933/eu-ministers-letter-...

EU-kommissionens öppna samråd om direktivet om personuppgiftsskydd i elektroniska miljöer. Dödslinje: 5 juli 2016.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-e...

Riksrevisionen, Informationssäkerheten bör prioriteras högre (26.05.2016):

http://riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2016/In...

Datainspektionen, Integritetsskydd kan inte vara en särfråga när Sverige satsar på digitalisering (16.05.2016):

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2016/integritetsskydd-kan-i...

Regeringens kommittéedirektiv, Dir. 2016:39 Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (23.05.2016):

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/dir.-201...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).