OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om integritetsskydd på Rättsmedicinalverket

Dataskydd.net skickar en skrivelse till utredningen om integritetsskydd på Rättsmedicinalverket

Dataskyddsförordningens antagande i våras har utlöst febril utredningsaktivitet hos flera departement, och Dataskydd.net kan bara anta att ännu fler utredningar är att vänta.

Vi har lämnat in en inlaga till utredningen om stärkt integritetsskydd vid personuppgiftsbehandling på Rättsmedicinalverket. Vi försöker koppla några allmänna teman från dataskyddsförordningen till utredningens uppdrag, och dessutom knyta in aspekter av integritetskommitténs delbetänkande från i somras. Då Rättsmedicinalverket sedan 2013 efterfrågat en egen registerförfattning har vi desutom haft fördelen att bättre förstå vad som leder till registerförfattningar. Vi har dock ännu inte laddat upp den interna rapporten (fråga så kanske det händer!) som vi begärde ut från Justitiedepartementet. Den är rätt kul.

Det är en uppföljning på de tre inlagor vi skickade in den 21 september 2016, och är i sin lydelse egentligen är rätt lika (frånsett vissa justeringar till följd av utredningarnas olika direktiv). Vi hoppas att sådana påverkansförsök kan hjälpa utredningarna att skapa en bättre sammanhållenhet, och ett mer begripligt skydd, för privatpersoner som vill utöva sin rätt till dataskydd och privatliv.

Läs mer:

Dataskydd.net:s inlaga:

https://dataskydd.net/sites/default/files/rmv_dataskydd_dir201675_datask...

Direktiv 2016:75 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/09/dir.-201...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).