OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Dataskydd.net lämnar remissyttrande för SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten?

Dataskydd.net lämnar remissyttrande för SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten?

Integritetskommitténs delbetänkande om risker för den personliga integriteten och utvecklingen av dessa risker i samtiden kom i somras. Nu har Dataskydd.net färdigställt sitt remissyttrande.

Vi har lagt 13 förslag för åtgärder som kommittén kan beakta för att höja privatpersoners informationssäkerhet och dataskydd. Dessutom anser vi att kommitténs förslag om en årlig integritetsrapport är bra. Norge har redan en årlig integritetsrapport, och resultatet kan antas ha varit omedelbart önskvärt i det att de norska myndigheterna för konsumentskydd och dataskydd både utreder och agerar på samtidsfenomen.

Viktiga förslag från vår sida rör incidentrapportering (privatpersoner som inte får veta när myndigheter och företag gör någonting dåligt eller oförutsett, har ingen möjlighet att ställa krav), sårbarhetsrapportering (ett gammalt förslag från Post- och telestyrelsen som vi menar har tillräckliga föregångare i näringslivet för att det ska vara värt att undersöka), utbildning av åklagare och domare (eftersom utredningen om näthat, SOU 2016:7, i våras konstaterade att dessa ofta tycker dataskydd helt enkelt är för tråkigt att arbeta med) samt högre skadestånd för enskilda vid integritetskränkningar.

En av kommitténs mest uppseendeväckande observationer är att privatpersoner som utsatts för dataskyddsintrång av en myndighet kan gå över 1,3 miljoner kronor i back även om de får rätt i domstol. Detta är för att de, trots att de vinner skadeståndstalan, riskerar att få stå för myndighetens rättegångskostnader. Detta skapar ett starkt incitament för privatpersoner att inte hävda sin rätt, samtidigt som det skapar ett effektivt skydd för myndigheter och företag att slippa väga för- och nackdelar med att investera i bättre dataskydd och informationssäkerhet.

Vi har även kommenterat på effektivitet, potential och ekonomiska omständigheter, samt lärdomar vi tror att det offentliga behöver dra av tidigare och pågående standardiseringsprocesser.

Läs mer:

SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten?

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Dataskydd.net, Remissyttrande för SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? (05.11.2016):

https://dataskydd.net/sites/default/files/sou201641_remissyttrande_datas...

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).