· Amelia Andersdotter

Regeringen skickade nyligen ut en promemoria på remiss med innebörden att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska få ett eget sensorsystem för att kartlägga IT-hot mot svenska myndigheter.

Dataskydd.net har konsekvent sedan sitt grundande förespråkat en IT-säkerhetspolitik som utgår ifrån ett säkerhetsekonomiskt perspektiv. Det innebär att medborgare och konsumenter behöver bättre verktyg för ansvarsutkrävande vid IT-säkerhetsproblem. Sensorsystemet kommer, så vitt Dataskydd.net kan utläsa av promemorian, inte medföra bättre möjligheter till ansvarsutkrävande utan bli ännu en dyr, onödig åtgärd som inte kan få något annat resultat än att MSB:s kommunikatörsavdelning får nöjet att någon gång per år sammanställa infografik.

Preliminärt har Dataskydd.net även identifierat en bristfällig analys av konsekvenserna för dataskydd i förslaget, men vi kommer att återkomma med en grundligare genomgång innan april 2017.

Läs mer:

Justitiedepartementet, Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet (27.02.2017):

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorio...

Fil.dr. Tom Andersson i Ny Teknik, ”Hög tid att rensa i ’alternativa fakta’ om it-säkerhet” (10.03.2017):

http://www.nyteknik.se/stories/article6830546.ece

Lägg till ny kommentar

Du behöver inte ange ett namn. Du kan använda vissa HTML-taggar.

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.