Dataskydd.net lämnar remissyttrande på Ds 2017:7 om säker kommunikation för kritiska verksamheter

Dataskydd.net lämnar remissyttrande på Ds 2017:7 om säker kommunikation för kritiska verksamheter

Dataskydd.net har den 3 maj inlämnat ett remissyttrande till Justitiedepartementt om departementsseriepromemorian Ds 2017:7 om säker kommunikation för samhällets kritiska verksamheter.

Dataskydd.net avrådet regeringen från att följa promemorians förslag, med anledning av att den infrastruktur som regeringen föreslår redan finns.

Särskilt framhåller vi att det är olämpligt att staten å ena sidan inför nya tvångsmedel för brottsbekämpande myndigheter och ägnar sig åt aktiviteter som undergräver den höga säkerheten i konsumentkommunikationsappar, samtidigt som staten vill spendera medborgarnas skattepengar på att utveckla en egen app. Om staten istället satsar på en hög nivå av kommunikations- och informationssäkerhet för alla, inklusive medborgarna, har staten goda möjligheter att tillgodose de samhällskritiska verksamheternas behov av hållbar, tillgänglig och säker kommunikation.

Läs mer:

Dataskydd.net:s remissyttrande över Ds 2017:7 om säker kommunikation för samhällets kritiska tjänster:

https://dataskydd.net/sites/default/files/ds201707_remissyttrande_datask...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).