Fem europeiska datainspektioner bötfäller Facebook

Fem europeiska datainspektioner bötfäller Facebook

Datainspektionerna i Nederländerna, Frankrike, Spanien, Hamburg och Belgien har i ett gemensamt uttalande annonserat att de inte accepterar de ändringar i dataskyddsavtal för användare som Facebook genomförde för 1,5 år sedan.

I Frankrike har överträdelsen redan lett till böter, medan Nederländernas datainspektionen fortfarande överväger om Facebook har åtgärdat bristerna.

Det är ett pilotprojekt i samarbete mellan datainspektioner över gränserna och förhoppningsvis en föraning om vad vi kommer att se mer av efter att dataskyddsförordningen träder i kraft. Inspektionerna invänder särskilt mot att Facebook inte är tillräckligt transparenta kring vad som händer med uppgifterna, och att företaget använder känslig information om sexualitet, ålder, etnicitet och politiska preferenser utan specifik tillåtelse från användarna. Franska datainspektionen invänder dessutom mot att Facebook spårar även icke-medlemmar på ett otillåtet sätt med hjälp av kakor.

Den senaste invändningen har redan varit uppe i domstol en vända i Belgien, där domstolen till sist kastade ut målet med hänvisning till att Facebook i Europa är baserade på Irland. Belgiska datainspektionen söker nu få upp målet i domstol igen.

Franska datainspektionen invänder att EU-domstolen i Weltimmo-målet förklarat att en datainspektion är behörig att pröva ett företags praktiker om företaget finns på det språk som är majoritetsspråk i datainspektionens tillsynsområde och marknadsför sig på det språket gentemot medborgare i datainspektionens tillsynsområde. Det blir en spännande process att se om de franska domstolarna, likt de belgiska, gömmer sig bakom Facebooks irländska huvudkvarter, eller om Weltimmo-målet hade en riktig och avgörande effekt på hur den europeiska dataskyddstillsynen i fortsättningen ska fungera.

För större företag är det säkert också en ovälkommen påminnelse om att man inte kan undvika dataskyddsregler bara genom att försvaga Datainspektionen på hemmaplan. För regeringen borde detta vara en påminnelse om att en svag Datainspektionen utsätter svenska företag för onödiga risker även på det europeiska planet. Nu är dataskydd ett rejs till toppen, och där borde Sverige vara med.

Läs mer:

CNIL, FACEBOOK sanctionné pour de nombreux manquements à la loi Informatique et Libertés (2017.05.16):

https://www.cnil.fr/fr/facebook-sanctionne-pour-de-nombreux-manquements-...

Autoriteit Persoongegevens, AP: Facebook handelt in strijd met de privacywetgeving (2017.05.16):

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-facebook-handelt-stri...

Common Statement by the Contact Group of the Data Protection Authorities
of The Netherlands, France, Spain, Hamburg and Belgium (2017.05.16):

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/noticias-inicio/common/pdf/2017/05_may...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).